Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OPINIÓ: ‘La necessitat urgent d’una prevenció efectiva en el marc laboral’

Article d’Isabel Rodríguez Cayado, secretària d’Acció Sindical i Formació de la UGT-Terres de Lleida

Des de la UGT-Terres de Lleida, cada 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball, renovem el nostre compromís amb la lluita per unes condicions de treball segures i saludables. Aquest any, la necessitat de reforçar el marc normatiu per la prevenció efectiva dels riscos laborals, especialment els psicosocials, s’ha fet encara més evident.

Al territori de Lleida, segons xifres del mes de febrer de 2024, s’han registrat un total de 3 accidents mortals, sense oblidar els 15 acumulats l’any anterior. Pel que respecta a les dades d’accidents laborals totals, en els dos primers mesos de l’any se n’han registrat un total de 1.241; 8 amb ferits greus i 1.230 de lleus.

Com a sindicat, demanem més inversió en prevenció per part de les empreses, la qual cosa inclou una major responsabilitat en l’aplicació efectiva de les mesures de seguretat. És essencial crear un llistat públic de les empreses que incompleixen la normativa, per garantir transparència i responsabilitats.

També reivindiquem una modificació substancial de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en el marc de la Mesa de Diàleg Social. Aquesta revisió ha d’incloure un reforç normatiu específic per a la prevenció dels riscos psicosocials, així com el reconeixement legal de les patologies i trastorns mentals com a conseqüències directes dels entorns laborals.

Proposem també la implantació de la figura del delegat o delegada territorial de prevenció de riscos laborals, l’ampliació dels recursos tècnics i humans de les administracions públiques competents i la creació de jutjats especialitzats en salut laboral.

Cal actualitzar el quadre de malalties professionals i millorar els circuits de detecció, comunicació i determinació d’aquestes. És imprescindible també una millora en la gestió de les mútues, incloent més participació de la representació de les persones treballadores en els òrgans de gestió, i que l’informe de la representació sindical sigui vinculant a l’hora de contractar una mútua o un servei de prevenció.

Així mateix, l’actual crisi climàtica, marcada per fenòmens meteorològics extrems i un augment de les malalties relacionades amb el clima, ens obliga a adaptar les nostres polítiques de seguretat i salut laboral per protegir millor a la classe treballadora. És fonamental incloure de manera expressa l’obligatorietat de realitzar avaluacions de riscos que considerin aquests nous desafiaments.

La pandèmia de la COVID-19 ha demostrat que no podem ignorar la salut mental de les persones. Els riscos psicosocials com l’estrès, l’ansietat i la depressió són cada vegada més prevalents i han de ser abordats amb la mateixa serietat que els riscos físics. Necessitem un marc normatiu que obligui les empreses a implementar mesures preventives eficaces que garanteixin no només la integritat física sinó també la psicològica.

Des de la UGT de Lleida instem al govern i als actors socials a prioritzar la seguretat i la salut laboral en l’agenda política. Cal establir protocols clars i efectius que assegurin una resposta àgil i coordinada davant de qualsevol tipus de risc laboral. A més, és imprescindible que es faciliti l’accés a la formació continuada en prevenció de riscos laborals per a tots els treballadors i treballadores, perquè estiguin ben informats i preparats per afrontar qualsevol situació adversa.

Finalment, des de la UGT-Terres de Lleida reiterem el nostre compromís per a una vigilància constant i una adaptació continua de les mesures de seguretat i salut laboral. Només així podrem garantir que la gent a la nostra regió treballi en un entorn que respecti plenament els seus drets a la seguretat i a la salut. Aquest 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball, no oblidem que cada accident o malaltia laboral és evitable, i que la nostra lluita per erradicar-los és incessant i necessària.

Related Posts

Leave a comment