Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valoració de les dades de l’EPA

Catalunya tanca el segon trimestre de l’any 2014 amb 770.400 persones en situació de desocupació i amb una taxa d’atur del 20,22%, segons les dades de l’EPA: 69.700 persones menys que el trimestre anterior (-8,31%), i 138.600 persones menys que el mateix període de l’any 2013 (-15,26%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 24,47%, amb 5.622.900 persones en situació de desocupació, un 5,23% menys que el trimestre anterior (-310.400 persones), i un 7,02% menys que el mateix trimestre l’any 2013 (-424.400 persones).

La població activa s’ha incrementat en 9.500 persones respecte al trimestre passat, però s’ha reduït de 39.300 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.810.400 persones.

Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 79.200 persones respecte al trimestre anterior, i en 99.300 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 3.040.000 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 20,22%, 1,89 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 3,39 punts percentuals menys que al mateix trimestre de l’any 2013.

La taxa d’ocupació s’ha situat en el 50,02%, 1,29 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 2,04 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2013.

La taxa d’activitat s’ha incrementat, situant-se en el 62,69%, 0,14 punts percentuals més que el trimestre anterior, però s’ha reduït en 0,12 punts percentuals respecte al mateix període de l’any 2013.

La taxa de temporalitat, s’ha situat en el 18,37%, 0,31 punts percentuals menys que al trimestre anterior, però 0,22 punts més que el mateix trimestre de l’any anterior.

I finalment, la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 16,18%, 0,6 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2013.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (23,78%), seguida de Girona (22,46%), Barcelona (21,71%), i Lleida (15,82%). La taxa d’atur ha disminuït a totes les províncies, excepte a Barcelona, on s’ha incrementat en 0,13 punts percentuals.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest segon trimestre de l’any se situa en el  45,94%, 25,7 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 131.100 joves en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 62,02%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 12% respecte al trimestre anterior, i un 26,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Representen el 25,1% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar que l’ocupació s’ha incrementat a tots els sectors, amb 79.300 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 99.400 més respecte al mateix període de l’any 2013. Al sector dels serveis hi ha 43.000 llocs de treball més i a la indústria 35.700 més que el trimestre anterior.

Però no totes les dades són positives:

  • El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 475.300 persones, i representen el 61,70% de les persones en situació de desocupació.
  • Hi ha 518.800 persones desocupades que no perceben subsidi o prestació per desocupació.
  • 91.100 llars no tenen cap persona que percebi ingressos.
  • 233.700 llars tenen tots els seus actius en situació de desocupació.
  • 220.800 llars tenen tots els assalariats amb contracte temporal.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament les dades d’aquest segon trimestre de l’any 2014 perquè, per a la nostra organització, la reducció de la taxa d’atur es deu fonamentalment a la tònica general dels segons trimestres de l’any que, amb la recuperació del bon temps i l’inici de la temporada turística, sempre presenten una evolució positiva.

L’increment de l’ocupació d’aquest trimestre contrasta amb la precarietat del nostre mercat de treball: també s’ha incrementat la temporalitat i la parcialitat.

També denunciem la situació de més vulnerabilitat amb que es troben les persones que continuen en situació de desocupació, que presenta un atur de llarga durada de més del 60%.

24005193-sillas-de-aluminio-y-mesas-en-la-terraza-del-bar

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat.

És necessari situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.

És imprescindible reforçar els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública, amb més recursos econòmics,  materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.

S’han d’impulsar polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació, adreçades a les persones que ja no cobren prestacions per desocupació, per tal de garantir la seva cobertura social.

És necessari aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Leave a comment