Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valoració de les dades de l’EPA del Tercer Trimestre:

L’ocupació que es crea és cada vegada més temporal, més parcial i més precària

 La taxa de parcialitat entre les dones és d’un 28,84% i entre els joves d’un 35%

Segons les dades de l’EPA, a Catalunya la taxa d’atur del tercer trimestre de l’any se situa en el 19,1%, amb 726.100 persones en situació de desocupació, 44.300 persones menys que el trimestre anterior (-5,75%), i 149.200 persones menys que el mateix període de l’any 2013 (-17,05%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 23,7%, amb 5.427.700 persones en situació de desocupació, un 3,47% menys que el trimestre anterior (-195.200 persones), i 8,68% menys que el mateix trimestre l’any 2013 (-515.700 persones).

La població activa, però, s’ha reduït en 9.600 persones respecte al trimestre passat i en 80.300 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.800.800 persones.

Sobre la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 34.800 persones respecte al trimestre anterior, i en 69.100 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 3.074.800 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 19,1%, 1,1 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i  3,5 punts menys que al mateix trimestre de l’any 2013. Catalunya presenta una taxa d’atur 4,53 punts inferior a la de l’Estat espanyol.

La taxa d’ocupació s’ha situat en el 50,7%, 0,7 punts percentuals més que al trimestre anterior, i 1,5 punts més que al mateix trimestre de l’any 2013.

La taxa d’activitat s’ha reduït, situant-se en el 62,6%, 0,1 punts percentuals menys que al trimestre anterior i 1 punt percentual menys que al mateix període de l’any 2013.

La taxa de temporalitat s’ha situat en el 18,45%, gairebé una dècima més que al trimestre anterior.

I finalment, la taxa de parcialitat: el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial se situa en el 14,04%, i la taxa de parcialitat entre les dones és d’un 28,84%.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (20,8%), seguida de Girona (20,5%), Barcelona (19,1%) i Lleida (13,5%). La taxa d’atur ha disminuït a totes les províncies.

El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en 443.700 persones, i ja representen el 61,11% de les persones en situació de desocupació.

Pel que fa a la població jove, la seva taxa d’atur durant aquest trimestre se situaen el 47%, 28 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Són 135.400joves els que es troben en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat juvenil, aquest trimestre s’ha situat en el 60%I la taxa de parcialitat entre els joves és d’un 35%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 5,4% respecte al trimestre anterior, i un 27% respecte al mateix període de l’any anterior. Representen el 25,2% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, hi ha 34.800 llocs de treball més que al trimestre anterior: 16.400 més als serveis, 16.200 més a la indústria, 1.600 més a la construcció i 600 més a l’agricultura. Respecte a l’any anterior, s’han creat 69.100 nous llocs de treball, el 80,75% dels quals són del sector dels serveis.

Amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, 106.700 llars no tenen cap perceptor d’ingressos (15.600 llars més que el trimestre anterior) i 220.700 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament les dades d’aquest tercer trimestre de l’any 2014 ja que, malgrat la reducció de l’atur, la caiguda de la població activa ens indica que les persones que es troben en situació d’atur ja no busquen feina o marxen a l’estranger davant la falta d’expectatives laborals.

Com ja sabem, les dades del tercer trimestre de l’any fan referència als mesos de juliol, agost i setembre, temporada plenament turística en la que tradicionalment es redueix l’atur amb la creació d’ocupació, però aquesta és cada vegada méstemporal, més parcial i més precària.

Les dades no ens mostren la recuperació econòmica de les persones, sinó les conseqüències d’una política d’austeritat i de retallades i d’una reforma laboral que ha contribuït a reduir els salaris i a incrementar la pobresa de les persones treballadores.

imagensoc

Des de la UGT de Catalunya novament reclamem:

  • Que el govern de l’estat i de Catalunya situïn la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica
  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • La reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, imillorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Leave a comment