Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OPINIÓ: ‘STOP LGTBI-FÒBIA!’

Article de Lluïsa Ausàs, responsable de la Secretaria de Dona i Polítiques d’Igualtat de la UGT-Terres de Lleida

opinio-lluisa-ausasAvui 17 de maig celebrem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, jornada contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia amb motiu de commemoració de la desclassificació de l’homosexualitat com a malaltia mental per part de l’Organització Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990, 30 anys de lluita contra estigmes i perjudicis que comporten discriminacions contra les persones LGTBI. I la UGT de Catalunya, juntament amb el grup LGTBI-UGT de Catalunya, volem mostrar el compromís inequívoc de la nostra organització en l’erradicació de les desigualtats en el marc de les relacions laborals i, per extensió, en la resta de la societat.

Ja portem més d’un any immersos en una situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària arran de la pandèmia de la Covid-19. I en la commemoració d’aquest 17 de maig volem posar de manifest que les persones LGTBI no es poden veure perjudicades, ni en els seus drets personals, ni socials, com tampoc pot agreujar-se l’estigma que pateix en moltes ocasions el col·lectiu a conseqüència d’aquesta nova situació que estem vivint.

Aquests dies sembla que recuperem discursos sobre la pandèmia que ens fan recordar els que es van viure dècades passades amb l’altra pandèmia (VIH). No es pot caure de nou en estigmes. Ni a la feina ni enlloc més discriminacions.

La Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya ha elaborat aquest any 2021 un segon informe amb els resultats de l’enquesta ‘ACTUA II: Diversitat LGTBI al centre de treball’. L’objectiu d’aquesta segona enquesta és apropar-nos una  mica més al terreny dels centres de treball, ja que ha estat dirigida a totes les persones treballadores, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Hem volgut saber directament com es troben les persones del grup LGTBIQ en els centres treball, quines són les barreres, els inconvenients i les problemàtiques concretes que pateixen. Tanmateix, també  hem volgut saber com les persones CIS (persones on la identitat de gènere coincideix amb el sexe assignat al néixer) ho perceben. I sincerament, és necessari poder escoltar les seves demandes de forma directa i lliure.

D’aquest informe volem destacar les següents dades: el 28,7% de les persones LGTBI enquestades amaga la seva orientació sexual a la feina; i les actituds o accions discriminatòries a la feina segueixen sent majoritàriament les bromes amb un 89,1%, on el 83,3% dels casos van ser comeses per companys/es de feina; un 24,2% provenien de persones que ocupaven posicions jeràrquiques superiors, un 3,3% de personal a càrrec i un 23,4% de personal extern a l’empresa, com ara el personal proveïdor, la clientela, etc. Això vol dir que encara no hi ha igualtat real. Queda molt per fer tant a la feina com a la societat en general. Tot i tenir coneixement d’aquestes actituds, no s’interposen demandes, no es fan visibles i tot plegat queda silenciat per por a represàlies.

Malgrat que la legislació no deixa marge a l’execució de mesures discriminatòries, és recomanable introduir en una eventual negociació de conveni clàusules contra la discriminació que continguin una menció expressa del col·lectiu de treballadors i treballadores LGTBI.  A més, la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya estableix l’obligatorietat de les empreses d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

A nivell català, el nou govern tindrà com a missió la implementació Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que ajudarà, sens dubte a donar millor cobertura legal al seguiment de tot tipus d’accions discriminatòries i també a les accions de prevenció.

A nivell de l’Estat espanyol, un any més, reclamem les dues Lleis compromeses pel Govern que servirien per emparar les situacions d’homofòbia i en especial la destinada a regular la matèria dels drets de les persones Trans. No podem esperar més!

És per tot això que des de la UGT-Terres de Lleida volem visibilitzar aquest dia amb un manifest reivindicatiu i fer extensiu el missatge de la lluita per garantir els drets, la igualtat i la no-discriminació de totes les persones sense tenir en compte la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

#STOPLGTBIFÒBIA

#NOHATE

Leave a comment