Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sobre la selecció de les direccions dels centres educatius. Una autonomia “vigilada”?

S’ha iniciat el procés per seleccionar les direccions dels centres educatius de Catalunya el mandat de les quals  acaba el proper 30 de juny i han decidit no demanar la renovació automàtica.
Aules Buides
Pel que fa a les comarques de Lleida s’han publicat   vacants en 2 Centres d’Adults, 6 Zones Escolars Rurals, 1 Institut i 53 Escoles (mirar annex).
Des del passat dia 11 i fins al 27de març s’ha obert el termini per a què els candidats presentin  sol·licitud a participar al concurs de mèrits convocat
Els candidats i candidates ha de complir el següents requisits:
 1. Tenir una antiguitat d’almenys 5 anys de funcionari de carrera
 2. Haver exercit almenys 5 anys de docència directa en un centre
 3. Presentar un projecte de direcció
(Nota: Els requisits 1 i 2 no són exigibles per participar en escoles de menys de 8 unitats i per a les Zones Escolars Rurals)
 Es crearà una  Comissió de selecció presidida per l’Inspector/a del centre, formada per:
 • 5 representants administració (1 d’ells en representació de l’Ajuntament de la localitat)
 • 1 representant consell escolar (ni docent, ni alumne)
 • 3 docents escollits pel claustre
La Comissió farà una valoració dels candidats en 2 fases eliminatòries
 • 1ª .- Es valorarà les competències i l’experiència
 • 2ª.- Es valorarà el projecte de direcció
Si no hi ha candidats o la comissió no escull cap dels sol·licitants, l’Administració nomenarà un director/a, amb caràcter extraordinari, per 1 any.
La vigència del nomenament serà a partir del proper 1 de juliol.
Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FETE-UGT), considerem aquesta convocatòria, feta en aplicació de la LOMCE i contrària a la Llei d’Educació de Catalunya, un pas enrere als principis d’autonomia dels centres (tan pregonat per la consellera Rigau).
Es podria considerar un sistema d’autonomia ”vigilada”, des del moment que treu la majoria per escollir la direcció, que fins ara tenia la comunitat educativa del propi centre (pares/mares, docents i Personal d’Administració i Serveis), en benefici dels 5 representants de l’administració (aliens al centre). I més quan el nou sistema canvia l’anterior, en què es nomenava una persona externa i de forma provisional, només quan no hi havia cap candidat o candidata del propi centre.
Finalment des de FETE-UGT exigim del Departament d’Ensenyament que de la mateixa manera que, amb el Decret de Direcció dels centres educatius públics, sovint ens recorda: “La direcció representa ordinàriament l’Administració educativa en el centre”(article 5.1), no oblidi el 5.3 del mateix Decret: “La direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies administratives i socials”.
Decret de Direcció que emana de l’article 142.4 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),  
“Correspon al director o  directora les funcions de representació següents:
 1. Representar al centre
 2. Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.
 3. Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.
 4. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració”.

ANNEX centres de terres de Lleida (2)

Leave a comment