Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Signa la petició de la “Garantia +55″, un rescat del col·lectiu d’aturats majors de 55 anys

Actualment, 8 de cada 10 persones aturades més grans de 55 anys cobren 426 euros o no cobren res

+55

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí en roda de premsa la “Garantia +55”, una proposta de rescat de les persones aturades majors de 55 anys.

El nostre sindicat considera molt preocupant la situació d’aquest col·lectiu (unes 78.000 persones a Catalunya i unes 470.000 a l’Estat), que com a conseqüència de la crisi i la reforma laboral es veuen expulsats del mercat de treball i condemnats a una situació de vulnerabilitat econòmica i social. El seu problema és present, però també de pobresa futura, ja que després de llargues carreres de cotització veuran com la seva pensió de jubilació es redueix per culpa dels darrers anys.

Els aturats majors de 55 anys representen el 17,8% del total de la taxa d’atur (l’any 2007 era el 5,2%) i representen la majoria de l’atur de llarga durada (36,7%) i de molt llarga durada (43,5% del total amb més de 24 mesos a l’atur). Les dificultats per trobar feina els porta a exhaurir la prestació contributiva d’atur i passar a cobrar un subsidi que, amb sort, els cotitzarà per la base mínima fins que compleixin els requisits per jubilar-se. A més, el PP va endurir les condicions per accedir al subsidi per a majors de 55 anys un cop esgoten la prestació per desocupació. 8 de cada 10 persones aturades més grans de 55 anys cobren 426 euros o no cobren res.

Per tant:

Són les persones POBRES ACTUALS: calculem que la pèrdua del poder adquisitiu mig d’una persona de més de 54 anys que és expulsada del mercat de treball pot arribar a ser del 81% cobrant un subsidi per desocupació.

Seran les persones POBRES FUTURES: calculem que la pèrdua en la futura pensió de jubilació d’una persona de 55 i més anys que és expulsada del mercat de treball estarà al voltant d’un 30%.

Des de la UGT de Catalunya creiem que aquest és un càstig molt dur cap a aquest col·lectiu, i més si considerem les llargues carreres de cotització prèvies que gran nombre de persones tenen abans d’haver-se vist abocats fora del mercat de treball. És per això que des de la UGT de Catalunya pensem que s’han de reconsiderar alguns requisits en l’accés i manteniment de la protecció per desocupació de les persones de més de 55 anys, millorar la quantia de la protecció econòmica i garantir unes pensions dignes quan es jubilin.

ESTUDI +55 

‘Garantia +55’, la proposta de la UGT de Catalunya:

PRESENT: Garantia +55 en forma de prestació econòmica igual al SMI vigent(per al 2015 és de 648,60 euros mensuals). La nostra organització continua apostant per un SMI de 1.000 euros que ens acosti als estàndards dictats per la Carta Social Europea.

FUTUR: Garantia +55 pensió digna. Un escalat d’entre el 90% i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

Persones beneficiàries: 55 anys i més d’edat que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. No es tindran en compte les rendes familiars per a la percepció d’aquesta prestació. I es rebrà fins a l’edat de jubilació ordinària.

Potencials beneficiaris a Catalunya: estimem que unes 77.842 persones.

Cost anual: 248,52 milions d’euros. La partida pressupostària al programa Prestacions per desocupació destinada a Catalunya s’hauria d’incrementar aproximadament un 6,1%.

Potencials beneficiaris a Espanya: estimem que unes 470.316 persones.

Cost anual: 1.479,9 milions d’euros. La partida pressupostària al programa Prestacions per desocupació s’hauria d’incrementar aproximadament un 5,8%.

Des de la UGT de Catalunya creiem que és necessari rescatar aquestes persones per justícia social, cohesió, igualtat, solidaritat intergeneracional i per un estat del benestar lleial que actuï com a xarxa de seguretat per a les persones que ho necessiten.

Quant ha costat rescatar els bancs? 1.427.355 milions d’euros.

Quant ha costat rescatar la plataforma Castor? 1.400 milions d’euros.

INFOGRAFIA

La UGT de Catalunya farem arribar aquesta proposta a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. També hem obert una petició a Change.org.

Leave a comment