Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Propostes de la UGT-Terres de Lleida a la taula negociadora del Conveni pel Comerç

En el dia d’avui s’ha constituït formalment la taula negociadora del conveni col·lectiu de Comerç de Lleida on la UGT-Terres de Lleida ha traslladat les seves propostes:
 hands
  1. Recuperació de les condicions econòmiques que en el seu moment es van adequar a les circumstàncies econòmiques en què ens trobàvem immersos, les quals han variat positivament, per això, aquesta millor situació econòmica ha de ser reflex de les condicions econòmiques de les persones treballadores del sector de comerç.
  • Per al 2016, Increment del 2% sobre totes les retribucions que percep el treballador/a i per al 2017 del 2,5%.
  • Increment variable: Complement de millorar de la productivitat.
  1. Incorporar polítiques d’igualtat, que facin possible la conciliació de la vida laboral, familiar i personal així com mesures en maternitat i paternitat que millorin les legalment previstes en el nostre marc legal.
  • Millora de l’excedència per guarda d’un menor i / o familiar i l’excedència voluntària.
  • Compromís de respectar i complir el principi d’igualtat de tracte i retribució.
  • Garantir, potenciar i flexibilitzar les condicions de treball de les persones treballadores víctimes de violència de gènere.
  1. Regulació del treball en diumenges i festius.
  2. Potenciar la formació així com els permisos per a l’accés a la mateixa i amb això millorar la formació i ocupabilitat dels treballadors i treballadores del sector.
  3. Jornada: Reducció de Jornada anual de 20 hores durant la vigència del conveni i que les Jornades continuades disposin de 20 minuts de descans considerats temps efectiu de treball.
Des de la UGT defensarem i treballarem perquè les condicions de treball en el sector de comerç de Lleida millorin, ja que entenem que és el moment de tornar als treballadors i treballadores totes aquelles condicions que van haver de flexibilitzar-se a causa de la crisi. 

Leave a comment