Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Més temporalitat, més parcialitat, contractes de molt curta durada i salaris més baixos: comencen les rebaixes d’estiu del mercat laboral català

ugt-socExigim que es deroguin les reformes laborals i es construeixi un nou model de mercat de treball basat en la creació d’ocupació de qualitat i estable i una política industrial amb més inversió en innovació, formació i coneixement.

Principals dades d’atur i contractació del mes de juny a Catalunya:

Dades destacades:

 • L’atur a Catalunya se situa aquest juny en 357.272 persones, amb una reducció intermensual de 13.819 persones (-3,72%) i una reducció interanual de 12.920 persones (-3,49%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.015.686 persones, amb una reducció intermensual de 63.805 persones (-2,07%), i una reducció interanual de 146.476 persones (-4,63%).
 • L’atur s’ha reduït a totes les províncies. En termes absoluts, intermensualment l’atur ha baixat fonamentalment a Barcelona, amb 7.906 persones menys en situació d’atur (-2,87%), a Girona (-2.380 persones, -7,12%), a Tarragona (-2.227 persones, -5,15%) i a Lleida (-1.306 persones, -6,96%). Interanualment també ha disminuït a totes les demarcacions.
 • Aquest mes l’atur també ha baixat més entre els homes que entre les dones: -7.211 homes (-4,56%) i -6.608 dones (-3,10%). Interanualment la reducció absoluta de l’atur femení ha estat superior a la masculina: -7.113 dones -3,33%) davant 5.807 homes menys en situació d’atur (-3,70%). Tot i això, les dones representen el 57,74% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil continua incrementant-se interanualment (+491 joves, +2,10%), tot i que es redueix respecte al mes anterior (-2.960 joves, -11,03%).
 • Entre les persones majors de 45 anys l’atur es redueix respecte al mes anterior (-4.549 persones, -2,25%), i també interanualment (-5.390 persones, -2,66%). Tot i això, 461 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 55,27% del total de l’atur a Catalunya.
 • Aquest mes també es redueix l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (-3.850 persones, -5,2%), i interanualment (-2.729 persones, -3,7%). Aquest col·lectiu representa el 19,74% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur cau gairebé exclusivament als serveis (-11.129 persones), representant el 80,53% de la reducció de l’atur. A la indústria es redueix en 987 persones (-2,36%), a la construcció en 803 persones (-2,65%), entre les persones sense ocupació anterior en 602 persones (-2,20%), i a l’agricultura en 298 persones (-4,06%). Interanualment l’atur decreix també a tots els sectors.
 • Creix l’afiliació a la Seguretat Social: intermensualment en 28.596 persones i interanualment en 81.967 persones.
 • Pel que fa a la contractació, aquesta s’incrementa lleugerament respecte al mes anterior (+621 contractes signats, +0,20%), però s’ha reduït  interanualment (-17.603 contractes, -5,45%).
 • Cau la contractació indefinida respecte al mes anterior (-4.587 contractes, -11,63%) i també interanualment (-5.633 contractes, -13,92%). La contractació temporal creix intermensualment (+5.208 contractes, +1,96%) però també es redueix interanualment (-11.970 contractes, -4,24%).
 • La contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 88,59% del total. El 81,86% de la contractació ha estat del sector serveis (249.955 contractes) i el 72,57% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (221.572 contractes). L’11,41% de la contractació ha estat al sector de la construcció.
 • El 52,45% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (160.151 contractes). Les dones han signat el 47,55% del total de la contractació (145.181 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 59,87%. Així, 904 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,13%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 3.995 persones més que el més anterior.
 • El 46,82% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (104.027 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 68,16% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (252.931 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

En termes generals, el juny és novament un bon mes per les dades del nostre mercat de treball. Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma amb una major reducció de l’atur. Estem davant el cinquè mes consecutiu de disminució de l’atur (tot i que la d’aquest juny ha estat la més baixa dels darrers anys), s’ha incrementat la contractació i també l’afiliació a la seguretat social.

En aquest sentit, en aquest mes conflueixen diferents factors que determinen aquestes bones dades: l’increment de la demanda en el sector turístic, l’inici de les activitats del lleure infantil i juvenil que segueixen a la finalització del curs escolar, les ofertes i promocions que avancen les rebaixes als comerços i les campanyes agràries de temporada iniciades aquests mesos.

Tots aquests factors determinen el nostre mercat de treball: es redueix la contractació indefinida i creix la temporalitat, en part degut a la derogació del contracte de recolzament a l’emprenedor, la qual cosa demostra que aquests contractes, en realitat eren temporals. Per una altra banda, tot i haver més persones treballadores que cotitzen a la seguretat social, les cotitzacions es redueixen, perquè els salaris són mes baixos i, per tant, les cotitzacions també.

I això es tradueix en més temporalitat, més parcialitat en alguns casos i jornades maratonianes en d’altres, contractes de molt curta durada i salaris més baixos, que fan augmentar la vulnerabilitat de les persones treballadores i reprodueixen models del passat que no solucionen els problemes d’un mercat laboral instal·lat en la precarietat i l’estacionalitat de les que sembla no voler sortir.

Recordem també que, tot i les bones dades d’aquest mes, encara hi ha 111.780 persones en situació d’atur més que abans de l’inic de la crisi, que tenim més joves desocupatsla temporalitat és 4,28 punts percentuals més alta i tot i que hi ha més afiliats a la seguretat social, la cobertura en prestacions per desocupació és 14,50 punts percentuals més baixa.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant: 

 • La derogació de les reformes laborals, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball i la reposició dels drets de les persones treballadores, perduts al llarg d’aquests anys i que no s’estan recuperant tot i els guanys empresarials.
 • La construcció d’un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement, amb les persones en el centre del treball, situant els drets dels treballadors i treballadores i les necessitats de les persones en el nucli de les polítiques econòmiques, socials i ambientals del país.
 • Iniciar un debat en profunditat al voltant de diferents reptes del nostre mercat laboral, com el repartiment del treball, la robotització, la igualtat i la conciliació, amb una nova reducció de la jornada laboral, que podria ser fins a les 32 hores, com element clau.
 • L’ús la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • L’ús del registre de la jornada i el control horari que garanteixi l’equilibri de les prestacions contractuals entre el que es treballa i la seva remuneració, el compliment dels límits en matèria de jornada, la creació d’un marc de seguretat jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses i que possibiliti el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per evitar els abusos.
 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals i un SMI de 000 euros.
 • Destinar més recursos humans i econòmics per reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.
 • Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i impulsar una reforma global integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més cobertura i més intensitat protectora. I també agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Leave a comment