Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

OPINIÓ: ‘Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones’

Article de M. Lluïsa Ausàs Cortada, secretària de la Dona i Polítiques d’Igualtat de la UGT-Terres de Lleida
lluisa-ausasAvui, dissabte dia 28 de maig, UGT-Terres de Lleida assenyalem el nostre compromís per millorar la salut de les dones.
L’origen d’aquesta commemoració es remunta a l’any 1987, quan en una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que es va tenir lloc a Costa Rica, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar la creació d’un Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones. L’objectiu és reafirmar el dret a la salut com un dret humà de les dones al que s’ha d’accedir sense cap mena de restriccions ni exclusions al llarg de tota la vida, i de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per donar-hi resposta. Segons defineix l’Organització Mundial de la Salut, s’entén per Salut el complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència de malaltia. Per tant, s’ha de vetllar per aconseguir proporcionar a les persones la millor qualitat de vida a la quale puguin aspirar.
Històricament, s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model masculí, posteriorment generalitzat al femení. Actualment, l’evidència científica demostra que existeixen diferències de gènere entre les dones i els homes pel que fa a la salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques. La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut. D’altra banda, fa que es qüestioni la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí, i que s’investiguin les diferències biològiques més enllà de les purament reproductives. Per tant, la commemoració del 28 de maig posa damunt la taula la necessitat d’estudiar i analitzar els casos de les dones des d’aquesta perspectiva, tenint en compte tots els factors diferencials: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc. Els biaixos de gènere han fet que falti investigació científica respecte a temes com el dolor o que s’acceptin amb poc rigor casualitats no provades. Algunes de les denúncies que es fan en matèria de drets sexuals i reproductius se centren en la negació a l’accés a un avortament segur i legal, a esterilitzacions forçades o amb coerció, a la violència obstètrica i la negació a l’accés a mètodes anticonceptius. Com hem vist pels mitjans de comunicació el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, impulsant noves mesures sobre educació sexual i anticoncepció, salut menstrual, embaràs, part, avortament i violències reproductives, i mesures que afectaran l’àmbit laboral les quals no han estat negociades dintre del diàleg social. Una de les coses que encara no s’ha aconseguit és la igualtat en el cost dels productes femenins respecte dels masculins, l’anomenada “taxa rosa”, així com la fita de rebaixar l’iva dels productes bàsics d’higiene femenina, que ja fa tant de temps que reclamem.
Des de la UGT, aquest any, volem destacar la importància que té la prevenció de riscos laborals amb una perspectiva de gènere, que garanteixi així la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes en l’àmbit laboral. Com marca l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut 2021-2026 s’ha d’incloure la perspectiva de gènere en totes les accions implantades en la prevenció de riscos i dur a terme actuacions específiques que afavoreixin la integració de la dimensió de gènere. Així, per millorar la gestió de la prevenció, cal fer activitats de sensibilització sobre la importància de la gestió de la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere; cal facilitar eines metodològiques i pautes de treball adreçades a les i els professionals de la prevenció per incorporar la perspectiva de gènere en la gestió preventiva; i cal fer actuacions per col·laborar en la millora de la prevenció i la gestió de l’organització del treball per evitar situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe en les empreses. En aquest propòsit des de la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya i l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals hem elaborat la guia ‘La prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de gènere’.
En aquest dia, des del nostre sindicat reivindiquem que volem i necessitem una sanitat pública forta que incorpori la perspectiva de gènere d’una vegada per totes!

Leave a comment