Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lleida se situa en un percentatge del 14% d’atur, amb més de 31.000 aturats

L’Enquesta de Població Activa (EPA) ha fet públic avui els resultats del tercer trimestre del 2015 que situen la taxa d’atur de la província de Lleida en el 14’04 per cent, gairebé un punt menys que en el període anterior, quan va arribar al 14’9 per cent. Lleida continua sent la demarcació catalana amb una taxa inferior (Barcelona, 17’24; Girona, 18’05, i Tarragona, 20’55). La mitjana de l’índex d’atur a Catalunya és del 17’49 per cent i al conjunt de l’Estat, del 21’18 per cent. En qualsevol cas, Lleida continua superant la xifra de més de 31.000 persones aturades, la qual cosa indica la no recuperació econòmica.

La reforma laboral continua promovent una ocupació precària, inestable i estacional.

imagensoc

A Catalunya hi ha 469.700 persones desocupades que no perceben subsidi o prestació per desocupació, el 71,21% de les persones en situació de desocupació

Segons dades de l’EPA del tercer trimestre de l’any, a Catalunya la taxa d’atur se situa en el17,49%, amb 659.600 persones en situació de desocupació, 66.600 persones menys que el trimestre anterior (-9,18%), i 66.500 persones menys que el mateix període de l’any 2014 (-9,17%).

A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 21,18%, amb 4.850.800 persones en situació de desocupació, un 5,79% menys que el trimestre anterior (-298.200 persones), i un 10,63% menys que el mateix trimestre l’any 2014 (-576.900 persones).

La població activa catalana s’ha reduït en 30.800 persones respecte al trimestre passat, i 30.400 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.770.400 persones.

Respecte a la població ocupada, destaquem que s’ha incrementat en 35.800 persones respecte al trimestre anterior, i en 36.100 persones respecte a l’any anterior, situant-se en un total de 3.110.900 persones.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 17,49%, 1,61 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i els mateixos punts percentuals menys que al tercer trimestre de l’any 2014.

La taxa d’ocupació s’ha situat en el 51,3%, 0,6 punts percentuals més que el trimestre anterior, i 0,6 punts percentuals més que ara fa un any.

La taxa d’activitat s’ha reduït, situant-se en el 62,2%, 0,5 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 0,04 punts percentuals més que el tercer trimestre del 2014.

La taxa de temporalitat s’ha incrementat, situant-se en el 20,51%, 1,03 punts percentuals més que al trimestre anterior, i 2,06 punts més que el mateix trimestre de l’any anterior.

I finalment, la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el13,66%, 0,33 punts percentuals més que el trimestre anterior.

Pel que fa les províncies, la taxa d’atur ha disminuït a totes elles. Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta (20,54%) i 84.000 persones desocupades, seguida de Girona (18,05%) amb 69.200 persones en situació d’atur, Barcelona (17,24%) amb 474.700 persones desocupades, i Lleida (14,03%) i 31.600 persones en atur.

En relació al gènere, l’atur s’ha reduït entre els dos. Hi ha 34.900 dones menys en situació d’atur respecte el trimestre anterior (-9,68%) i 18.600 dones menys respecte ara fa un any (-5,40%). En l’actualitat 325.700 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 18,36%.

Entre el gènere masculí, l’atur ha baixat en 31.600 homes respecte el trimestre anterior (-8,62%) i en 47.800 homes respecte el mateix període de l’any 2014 (-8,62%). Hi ha 333.900 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 16,73%.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest tercer trimestre de l’any se situa en el  40,63%, 23,1 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 116.000 joves en situació de desocupació. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 66,73%.

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 6,1% respecte al trimestre anterior, situant-se en 159.400 persones, i un 12,9% respecte al mateix període de l’any passat. Representen el 22% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, l’ocupació s’ha incrementat als serveis, amb 35.900 llocs de treball més respecte el trimestre anterior i 22.600 més que ara fa un any, i a la indústria, amb 5.500 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 12.600 més respecte al mateix període de l’any 2014. Per contra, la construcció i l’agricultura s’han reduït en 5.100  i 400 llocs de treball respectivament respecte al trimestre anterior, però han crescut respecte l’any passat en 600 i 300 llocs de treball cada sector.

Però no totes les dades són positives: 

 • El nombre de persones desocupades en situació de llarga durada se situa aquest trimestre en388.700 persones, i representen el 58,9% de les persones en situació de desocupació.
 • Hi ha 469.700 persones desocupades que no perceben subsidi o prestació per desocupació, el 71,21% de les persones en situació de desocupació.
 • 100.300 llars no tenen cap persona que percebi ingressos.
 • 227.000 llars tenen tots els seus actius en situació de desocupació.
 • 214.000 llars tenen tots els assalariats amb contracte temporal.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades d’aquest tercer trimestre de l’any 2015 responen al comportament de l’ocupació i l’atur dels mesos que coincideixen amb la plena temporada turística: juliol, agost i setembre, en els quals tradicionalment es redueix l’atur. En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament les dades.

Si bé és cert que s’està reduït l’atur, l’ocupació creada aquest trimestre, gairebé en la seva totalitat al sector serveis, contrasta amb la precarietat del nostre mercat de treball amb l’increment de la temporalitat, la parcialitat, els contractes de més curta durada i els salaris més baixos.

Així mateix, ha caigut la població activa, la qual cosa ens indica que les persones que es troben en situació d’atur ja no busquen feina.

Per una altra banda, alertem novament sobre les altres conseqüències de les polítiques adoptades pels governs per sortir de la crisi: gairebé el 60% de les persones desocupades estan en situació d’atur de llarga durada i més del 71% de les persones en situació d’atur no rep prestació o subsidi.

Des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
 • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
 • Desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria del nostre país, incidint especialment en els sectors industrials emergents.
 • Desenvolupar polítiques i mesures de reactivació econòmica, que generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat.
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu:1.000 euros.
 • Reforçar els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública,amb més recursos econòmics, materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
 • Garantir la cobertura social de les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació i adoptar mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

Leave a comment