Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’increment de l’atur i la caiguda de l’afiliació a la Seguretat Social durant el mes de gener demostren l’estacionalitat i temporalitat del nostre mercat de treball

Denunciem la formalització de 1.145 contractes de recolzament a emprenedors que es trobarien en frau de llei, ja que aquest tipus de contracte va ser derogat al desembre

Al gener s’ha incrementat l’atur entre els majors de 45 anys, que encara representen el 52,60% del total de l’atur

Principals dades d’atur i contractació del mes de gener a Catalunya:

Aquest mes destaquem:

 • El 2019 s’inicia a Catalunya amb 398.376 persones en situació d’atur, 5.469 persones més que al mes de desembre (+1,39%), però 24.490 persones menys que l’any passat (-5,79%)
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.285.761 persones, amb un increment de 83.464 persones (+2,61%) respecte al mes passat, però amb una reducció de 190.767 persones respecte a l’any anterior (-5,49%).
 • Intermensualment l’atur s’ha incrementat a totes les províncies, tot i que interanualment també s’ha reduït a totes elles.
 • Aquest mes l’atur creix més entre les dones (+3.471 dones, +1,57%) que entre els homes (+1.998 homes, +1,17%). Interanualment la reducció de l’atur masculí és superior: -7,40% entre els homes (-13.838 homes), davant d’un 4,52% entre les dones (-10.652 dones). Les dones representen el 56,54% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Creix l’atur juvenil en 2.487 joves (+8,99%) respecte al mes anterior, però també creix interanualment, amb 956 menors de 25 anys més en situació d’atur (+3,28%).Entre les persones majors de 45 anys també s’incrementa l’atur respecte al mes anterior (+517 persones, +0,25%). Interanualment l’atur en aquest col·lectiu s’ha reduït en 13.108 persones (-5,89%), però encara representa el 52,60% del total de l’atur a Catalunya.
 • Creix lleugerament l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (+509 persones, +0,6%), però es redueix respecte a l’any passat (-5.442 persones,
  -6,2%). Aquest col·lectiu representa el 20,53% del total de l’atur.
 • Per sectors, en relació amb el mes anterior, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis (+6.123 persones), entre les persones sense ocupació anterior (+298 persones) i a la indústria (+127 persones). Per contra, es redueix a la construcció
  (-981 persones) i a l’agricultura (-98 persones). Interanualment l’atur baixa a tots els sectors.
 • Intermensualment cau l’afiliació a la seguretat social en 34.462 persones. En relació amb l’any anterior, l’afiliació s’ha incrementat en 94.512 persones.
 • Creix la contractació respecte al mes anterior (+53.386 contractes signats, +23,71%), i respecte l’any passat (+15.951 contractes, +6,07%).
 • Creix tant la contractació indefinida com la temporal, intermensual i interanualment. Però la contractació d’aquest mes de gener continua essent imminentment temporal: el 86,11% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,94% de la contractació ha estat del sector serveis (217.117 contractes) i el 66,90% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (186.375 contractes).
 • Aquest mes s’han signat 1.145 contractes de recolzament a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.
 • El 52,49% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (146.219 contractes). Les dones han signat el 47,51% del total de la contractació (132.358 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 61,48%. Així, 151.337 de les persones registrades a les oficines de treball, el 38,52%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 43,74% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (105.657 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 65,41% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (256.994 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Amb les dades que coneixem avui no podem fer una valoració positiva: tot i l’augment de la contractació i l’inici de les rebaixes, al mes de gener torna a incrementar-se l’atur i a caure l’afiliació a la seguretat social, després de la campanya nadalenca. El nostre mercat de treball novament mostra la seva cara de l’estacionalitat, la temporalitat, i la contractació de curta durada.

Tot i que respecte a l’any anterior les dades han millorat, encara continuem lluny de la situació d’abans de l’inici de la crisi: 137.028 persones més en situació d’atur, se signen menys contractes indefinits i més contractes temporals, menys cobertura de prestacions per desocupació, i més persones amb menys ingressos.

Aquest mes destaquem també l’increment de l’atur entre les persones menors de 25 anys, que no només s’ha incrementat respecte al mes anterior, sinó que també ho ha fet interanualment.

Per una altra banda, denunciem la formalització de 1.145 contractes de recolzament a emprenedors signats aquest mes de gener i que es trobarien en frau de llei. Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.

Davant aquest escenari la UGT de Catalunya reclama:

 • Derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, i impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per construir un nou model de mercat de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable.
 • Impulsar un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, i un canvi del model productiu basat en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement.
 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per a què cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i implementar en les empreses el registre de la jornada i el control horari com a eines per lluitar contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Reforçar el paper de la inspecció de treball dotant-la de recursos econòmics i amb més personal perquè tingui més eines per perseguir el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, i les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.
 • Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora.

Leave a comment