Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’ensenyament és un servei públic i un dret de tota la ciutadania

Davant les dades presentades pel Ministeri que assenyalen Lleida com la segona província de l’estat, només superada per Girona, amb un 16’4% dels alumnes d’origen estranger; UGT- Educació (FETE) que defensa el caràcter públic de l’ensenyament com garantia de l’accés de tothom al coneixement en condicions d’igualtat i la millor manera de corregir les discriminacions d’origen, vol fer les següents consideracions:

1. Tots els centres, públics i concertats, que conformen el servei públic d’educació, han de garantir la igualtat, la inclusió, la diversitat i els valors públics de la nostra societat

2. Els centres que reben fons públics han d’impartir una educació de qualitat, sense cap tipus de discriminació i comptar amb els recursos adients a les necessitats de l’alumnat.

Des de UGT- Educació (FETE) proposem un seguit de mesures

• Una oferta suficient de places que permeti l‘escolarització universal i equilibrada amb aplicació de barems objectius que facin compatible la lliure elecció de centre amb la planificació de l’escolarització.

20121115-Educació-VagaGeneral1-650x442

• Efectivitat del principi de gratuïtat de l’ensenyament obligatori.

• Garantia d’un ensenyament que no permeti cap tipus de segregació (cultural, d’origen, religiosa o per raons de sexe).

• Distribució equitativa, entre tots els centres sostinguts amb fons públics, de l’alumnat amb necessitats de recolzament educatiu, amb especials dificultats d’aprenentatge i/o amb desavantatges socioeducativa.

• Reserva de places en tots els centres públics i concertats per garantir l’equilibri de l’alumnat amb majors dificultats d’aprenentatge, establint, a més, un nombre màxim dels mateixos per aula.

• Dotar els centres de mitjans humans preparats a la realitat de l’aula i de recursos actualitzats sense oblidar el necessari recolzament tècnic i formació del professorat, que permeti una adequada escolarització de l’alumnat i en particular del que presenta dificultats majors per assolir l’èxit escolar.

• Incrementar la relació dels centres educatius amb l’entorn social, potenciant accions entre les administracions municipals, els moviment veïnal i l’administració educativa.

• Promoure mesures que afavoreixin el model d’immersió lingüística, com a eina d’integració i cohesió social.

• Defensa un model de servei públic d’educació on els valors democràtics, cívics i ètics siguin els fonaments d’una ciutadania desenvolupada, activa i responsable.

Per a UGT- Educació (FETE) de les Terres de Lleida aquestes mesures seran difícils d’aconseguir mentre les despeses que es destinen al sistema educatiu estiguin al voltant del 4’18% del PIB català (darreres dades aportades per l’INDESCAT); ben lluny de les previsions de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) del 2009 que en la seva Disposició final segona assenyalava:

“El Govern, a fi d’assolir els objectius d’aquesta llei, ha d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut”.

D’acord amb els objectiu de la LEC la despesa pel 2017 hauria de ser de 12.536’6 milions d’€, quan els actuals pressupostos, prorogats del 2015, destinen a Ensenyament 4.442’5 milions d’€

Leave a comment