Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’atur puja per quart mes consecutiu a Catalunya i s’incrementa en 14.644 persones

Aquest fet -l’augment de l’atur de juliol a octubre- no s’havia produït des de l’any 2009.

Principals dades d’atur i contractació del mes d’octubre a Catalunya:

Dades destacades: 

 • Aquest octubre l’atur puja per quart mes consecutiu a Catalunya, amb 644 persones més estan en situació d’atur, situant la xifra total en 387.267 persones. L’increment intermensual ha estat d’un 3,93%, tot i que la reducció interanual ha estat d’un 1% (-3.930 persones).
 • A l’Estat espanyol, també creix l’atur en 97.948 persones (+3,18%) respecte al mes anterior, amb 3.177.659 persones en situació de desocupació. Interanualment es redueix en 77.044 persones (-2,37%).
 • L’atur creix a totes les províncies: a  Barcelona, amb 6.476 persones més desocupades (+2,34%), a Girona, +2.982 persones (+8,82%), a Lleida, +2.025 persones (+11,03%), i a Tarragona, amb 3.161 persones més en situació d’atur (+7,32%). Interanualment l’atur ha disminuït a totes les províncies.
 • L’atur s’ha incrementat més entre els homes (+8.215 homes, +5,16%), que entre les dones (+6.429 dones, +3,01%). Però interanualment s’ha reduït més entre les dones (-2.695 dones, -1,21%) que entres els homes (-1.235 homes, -0,73%). Aquest mes, les dones representen el 56,80% del total de l’atur.
 • Per tercer mes consecutiu torna a créixer l’atur juvenil, tant intermensualment (+3.330 joves, +12,04%), com interanualment (+1.481 joves, +5,02%).
 • també és el tercer mes que s’incrementa l’atur entre les persones majors de 45 anys: +5.097 persones, +2,53% respecte al mes anterior, tot i que interanualment es redueix en 1.578 persones  (-0,76%). Aquest mes 206.722 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 53,38% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur de les persones estrangeres també creix significativament aquest mes en 6.818 persones (+4%). D’aquest increment, el 71,75% prové del sector serveis, amb 4.891 persones estrangeres més en situació d’atur (+11,2%), i el 17% de l’agricultura, amb 1.160 persones estrangeres més desocupades (+31,5%). Interanualment  l’atur s’incrementa en 3 persones (0%). Aquest col·lectiu representa el 20,34% del total de l’atur.
 • L’atur s’incrementa a tots els sectors a excepció de la construcció, on es redueix en 217 persones (-0,71%). Així, aquest mes l’atur creix fonamentalment als serveis, amb 11.674 persones més (+4,38%), a l’agricultura (+1.445 persones, +20,20%), a la indústria (+1.007 persones, +2,38%) i entre les persones sense ocupació anterior (+735 persones, +2,84%). Interanualment l’atur decreix a tots els sectors, a excepció de les persones sense ocupació anterior, on puja en 275 persones més.
 • Aquest mes creix l’afiliació a la Seguretat Social en 9.666 persones respecte el mes anterior (+0,28%), i també interanualment, en 73.698 persones (+2,17%).
 • També augmenta la contractació respecte el mes anterior, amb 10.896 contractes més signats (+3,54%), però es redueix interanualment, amb 12.942 contractes menys (-3,90%).
 • El 93,61% de l’increment de la contractació d’aquest mes es deu a la contractació temporal, amb 10.200 contractes més (+3,91), mentre que la contractació indefinida només ha signat 696 contractes més que el mes anterior (+1,49%). Interanualment cau la contractació, tant la indefinida, amb 2.432 contractes menys (-4,87%), com la temporal, amb 10.510 contractes menys (-3,73%).
 • La contractació indefinida té menor pes sobre la contractació total que ara fa un any: l’any anterior la contractació indefinida representava el 15,06% del total de la contractació, aquest octubre és el 14,90%.
 • Novament, la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 85,10% del total. El 81,23% de la contractació ha estat del sector serveis (258.974 contractes) i el 68,82% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (219.426 contractes). El 12,73% de la contractació ha estat al sector de la construcció.
 • El 50,80% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (161.968 contractes). Les dones han signat el 49,20% del total de la contractació (156.856 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 60,55%. Així, 146.987 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,45%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 44,64% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (100.725 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 66,48% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (247.712 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

El mes d’octubre, com ja és habitual, l’atur puja a Catalunya, situant-nos davant del quart mes consecutiu d’increments, després d’un estiu nefast, i amb la finalització de la temporada turística que agreuja encara més la pèrdua d’ocupació. Alertem que aquest fet (augment de l’atur de juliol a l’octubre) es produeix per primera vegada des de l’any 2009.

Aquest mes Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur per darrera d’Andalusia i, juntament amb l’octubre del 2017 (quan l’atur va créixer en 14.698 persones), és el de major increment des de l’any 2008, quan l’augment va ser de 23.784 persones.

Ens preocupa de manera especial l’increment de l’atur entre les persones majors de 45 anysque puja per tercer mes consecutiu i representen més del 53% del total de l’atur, i l’augment significatiu de l’atur entre les persones estrangeres, que representen una cinquena part del total de l’atur. alertem sobre la situació de les persones més joves, on creix l’atur també per tercer mes consecutiu, però també interanualment.

Intermensualment creix la cotització a la seguretat social i la contractació, però se signen menys contractes que ara fa un any, i baixa també el pes de la contractació indefinida sobre la total.

Novament la contractació d’aquest mes es imminentment temporal, bàsicament en el sector serveis i la construcció que juntes suposen el 93,96% del total de la contractació.

En aquest sentit, no podem perdre de vista la precarietat dels llocs de treball que es creen: temporals, amb jornades parcials, salaris baixos i pitjors condicions laborals que abans de l’inici de la crisi.

Alertem també sobre de les persones que es troben sense feina: aquest mes el percentatge de persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball que no reben prestacions arriba gairebé al 40%, i el 66,48% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Finalment, recordem que continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi: seguim amb més persones en situació d’atur, més atur juvenil, més temporalitat i menys protecció social.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant: 

 • La derogació de les reformes laborals, que segueixen precaritzant el nostre mercat de treball, sense que els beneficis empresarials de la “recuperació econòmica” reverteixen en les persones treballadores, que cada vegada són més pobres.
 • La posada en marxa de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat, amb una aposta ferma per una política industrial basada en la innovació, la formació i el coneixement, capaç de desenvolupar activitats econòmiques més estables, amb més valor afegit.
 • Establir la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral. Definir de manera clara què és contractació temporal, quan es pot utilitzar i quan no, i articular un sistema de sancions dissuasiu per tal d’evitar l’ús abusiu i fraudulent de la contractació temporal.
 • L’inici del debat al voltant de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la coresponsabilitat.
 • Millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb l’establiment d’uns salaris dignes, augmentant l’SMI per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà (al voltant dels 1.100 euros a Catalunya). Així com traslladar a la negociació col·lectiva dels acords assolits al AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Establir unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries, i un servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Impulsar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina, i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania.imagensoc

Leave a comment