Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La FETE-UGT de Lleida denuncia les ‘retallades’ en ensenyament

En aquests temps tan difícils  des de la UGT hem intentat negociar, hem reivindicat al carrer i als despatxos i hem anat als tribunals en defensa dels treballadors de l’ensenyament.

1.- Dret a la lactància.

 • Des del 2012 Departament decideix retribuir una substitució  a temps complert amb el 86% del salari (amb sou de 1.800 € significa deixar de cobrar 250 €).
 • Es decideix que els interins que no tinguin el 100% de contracte no tenen dret al permís de lactància (per nadons de menys de 9 mesos). Una primera sentència presentada per la UGT decidís que tenen dret.
 • El departament estén la sentència a totes les substitucions amb el 86%  ó més de la jornada, però no als de menys percentatge de jornada.
 • Una nova sentència, ara  del jutjat del contenciós de Lleida, dicta que un substitut a ½ jornada ha de gaudir del mateix dret .
 • Els cassos van ser portats pels Serveis jurídics de la UGT i des del passat setembre tots els substituts poden acollir-se al permís per lactància.

IMG_0457

2.- Reducció de 6’5 € als substituts amb 1/3 de jornada

 • Ens adonem que els substituts d’1/3 de jornada, amb la mateixa reducció de l’IRPF  que el cus passat, cobraven un 6’5 € de menys.
 • Parlem de docents que haurien de cobrar 600 € mensuals (se’ls hi acaba el contracte el 30 de juny i sense dret a l’atur).
 • A Catalunya són 1.504 afectats i a Lleida al voltant de 130
 • L’Administració havia decidit, sense cap explicació, pagar el 33% del salari en lloc del 33’33 que els hi pertoca
 • Amb aquest operació s’estalvien:  Al conjunt de Catalunya 9.776 € mensuals i a Lleida 845 €.
 • Un director general o un càrrec de confiança del Departament d’Ensenyament cobra 6.000 € al mes
 • Caldrà anar als tribunals?

 

3.- Reclamació de la paga extra del 2012

 • Pública: La setmana passada un jutjat de Barcelona dictava sentència que obligava a pagar la part meritada de l’extra de desembre de 2012 (una mitja de 500 €) més interessos a 150 treballadors de la funció pública; 21 d’ells del Departament d’Ensenyament.
 • UGT reclama  que la sentència s’estengui a tots els treballadors públics.
 •  A l’àmbit de l’ensenyament

o   A Lleida, 87 docents han iniciat la reclamació a través dels serveis jurídics de la UGT, hi ha 5.365 ensenyants (4043 dones i 1324 homes). Actualment el Jutjat del Contenciós de Lleida te paralitzat el tràmit, a l’espera que el Tribunal Constitucional resolgui les 13 qüestions d’inconstitucionalitat que s’han presentat.

o   Fem una crida al col·lectiu docent que inicií el procés judicial; és una forma de reivindicar els nostres drets, dóna resultats i a més facilitarà que l’administració decideix estendre-la a tot el col·lectiu.

 • Privada Concertada: A les terres de Lleida hi ha 1450 docents que treballen en les concertades als quals se’ls aplica el conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya. Malgrat el que deia el seu conveni col·lectiu, com tenen pagament delegat i els paga directament l’administració també es van  quedar sense la paga extra del desembre del 2012 al considerar-los personal laboral.

o   S’ha interposat un conflicte col·lectiu per cobrar la part meritada però està aplaçat el judici en espera d’una sentència a Catalunya que s’ajusti al personal laboral, ja sigui personal laboral de la Generalitat o de les Universitats.

 • Personal Laboral de la Generalitat: A les nostres comarques estem parlant d’uns 180 laborals del Departament d’Ensenyament. Es regeixen pel Conveni del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya.

o   La situació actual és que s’ha interposat un conflicte col·lectiu que s’ha guanyat al Tribunal Superior de Catalunya però que la Generalitat ha recorregut al Tribunal Suprem de Madrid. En cas de perdre també podria recorre al Constitucional. Aquest periple jurídic preveiem que es prolongarà en el temps.

Leave a comment