Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FETE-UGT RECLAMA TRANSPARÈNCIA EN ELS NOMENAMENTS DEL PROFESSORAT

Durant tot el procés que ens portà a l’anomenat Decret de Plantilles; des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FETE-UGT) manifestàrem la nostra postura contrària, pel que significava de selecció del professorat sense cap garantia de la transparència exigible en els centres de la xarxa pública.

A l’esmentat Decret, que defineix els llocs de treball i el sistema de provisió,  a proposta de les direccions el Departament pot autoritzar la transformació d’un lloc de treball ordinari a un de  perfil singular.

Aules Buides
Pel que fa a la provisió provisional  pel curs vinent els lloc de perfil tenen diverses característiques:
  • Per atendre la diversitat.
  • Amb perfil lingüístic.
  • Amb competències digitals.
  • Per gestió de projectes de Formació Professional inicial.
Amb la normativa vigent, del 2 al 14 de juny les direccions poden fer  proposta de transformació de llocs ordinaris  a singular; assenyalant funcions, requisits dels aspirants, titulació, experiència i  formació; sempre d’acord a les funcions docents específiques “d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció”.

Hores d’ara hi ha equips directius que han o estant definint els lloc que volen transformar en singulars i escollint els docents a ocupar-los. (tenint en compte que abans del 20 de juny han de presentar les propostes del professionals seleccionats)

Amb quina transparència?. Amb quins criteris?

És fonamental que el Departament informi en temps i forma dels lloc singulars que ha autoritzat  i doni al professorat l’oportunitat de  presentar la seva candidatura al lloc.
En aquest sentit des de FETE-UGT  proposem que, un cop autoritzats els nous perfils,  la web del Departament , en un apartat “oferta de treball” els faci públics, amb els requisits i el procés de presentació de sol·licituds.

Tot i ser  crítics amb un sistema que promou l’amiguisme i la subjectivitat,  acceptant la proposta presentada es facilitaria la informació i la capacitat de participar en els processos de selecció.

Leave a comment