Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Els treballadors de cooperatives càrnies cobren fins a un 47% menys i fan un 23% més de jornada que l’establert als convenis sectorials

Estudi de la UGT sobre l’ús fraudulent i l’explotació laboral de les cooperatives de treball associat al sector carni català

L’afiliació al règim d’autònoms al sector en els darrers set anys s’ha incrementat un 92,53% a les Comarques Gironines, un 20,10% a Ponent i el 100,60% a les Comarques Centrals

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí un nou informe sobre l’ús fraudulent de la figura de les cooperatives de treball associat que fan les empreses del sector carni, amb l’objectiu de degradar salaris i drets laborals dels treballadors i les treballadores.

Les dades de la Seguretat Social entre els anys 2008 i 2015 a les tres zones de Catalunya on es concentra la indústria càrnia mostren que, mentre l’afiliació al règim general ha estat mínim (de l’1,27% a les Comarques Gironines i de l’1,93% a Ponent) o fins i tot ha disminuït (-6,08% a les Comarques Centrals), les altes al règim d’autònoms s’ha disparat, amb un increment del 92,53% a les Comarques Gironines, del 20,10% a Ponent i del 100,60% a les Comarques Centrals.

El nostre sindicat també ha realitzat un estudi de camp amb enquestes en diferents empreses d’aquest sector per conèixer la implantació de les cooperatives de treball associat. Fent una extrapolació de les dades obtingudes, ens trobem que una empresa promig del sector carni tindria 60 treballadors de plantilla pròpia, 129 de cooperatives, 3 d’ETT i 1 d’empresa multiservei.

UGT Lleida

Per tant, trobem que l’externalització de plantilla a través principalment de la figura de la cooperativa i dels falsos autònoms és un problema estructural del sector carni i dels escorxadors d’aus i conills, i en cap cas es tracta d’un ús esporàdic o conjuntural. A més, els treballadors cooperativistes són majoritàriament persones immigrades, un grup socialment molt vulnerable i que més difícilment actuen en defensa dels seus drets. Segons el nostre estudi, el 40% dels treballadors contractats en cooperatives són de fora de la UE i la xifra arriba al 60% si se sumen altres països de la UE, principalment de l’Europa de l’Est.

Per últim, al nostre informe trobareu una comparativa de les condicions laborals entre els dos convenis del sector (indústria càrnia i escorxadors d’aus i conills) i les que s’apliquen en aquestes cooperatives. Al sector carni, un treballador de cooperativa pot arribar a cobrar un salari fins a un 35% inferior que si s’apliqués el Conveni Estatal de la Indústria Càrnia per una jornada un 23% superior. Als escorxadors d’aus i conills el sou pot arribar a ser fins a un 47% inferior per una jornada un 22,69% superior que l’establert al Conveni Estatal d’Escorxadors d’Aus i Conills.

A més, la realitat demostra que aquestes cooperatives es composen de treballadors associats sense cap relació entre ells i sense funcionament democràtic. És a dir, que es tracta d’una situació pràcticament de cessió il·legal de treballadors de la cooperativa a l’empresa principal.

La xacra de les falses cooperatives no només suposa una situació d’explotació laboral dels treballadors cooperativistes i de dumpingsocial, sinó també de competència deslleial respecte a les empreses que no fan un ús fraudulent de la subcontractació.

La UGT de Catalunya considera que el treball dels agents socials i, especialment, l’actuació de l’Administració per posar fi a aquesta situació passen per:

·         Crear un Acord Marc a Catalunya per donar solució a l’actual situació que pateix el sector carni i d’escorxadors d’aus i conills amb l’entrada d’aquestes falses cooperatives.

·         Mantenir l’actual marc regulador, és a dir, els actuals convenis col·lectius d’àmbit estatal i l’aplicació íntegra de les condicions laborals als treballadors autònoms i/o socis cooperativistes. Realitzar les mesures legislatives necessàries perquè sigui així.

·         Limitar el nombre percentatge de treballadors aliens a l’empresa, és a dir, no contractats directament per aquesta.

·         Limitar la contractació de cooperatives a tasques suplementàries de l’activitat principal de l’empresa usuària.

·         Reforçar la capacitat d’actuació de la Inspecció de Treball per combatre el frau en la contractació laboral i particularment l’ús de treballadors aliens a l’empresa (no contractats per aquesta) en les línies de producció juntament amb treballadors contractats directament.

Des del nostre sindicat valorem positivament la creació de la Taula de Concertació del Sector Carni de Catalunya, però si no serveix per donar solucions vinculants i urgents a la situació dels treballadors, exigirem al Govern de la Generalitat contundència de la Inspecció de Treball i actuació legislativa per frenar el frau i l’explotació de les empreses.

Leave a comment