Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Jutjat de Família de Lleida, col·lapsat

El 17 de desembre de l’any passat es va portar a terme la inspecció del Jutjat 7 de Lleida, especialitzat en Dret de Família, i el 30 de desembre des de la Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida es va emetre el corresponent informe.

En aquest informe, es qualifica la situació com a ‘complicada’. No és difícil d’entendre quan observem que el nombre d’assumptes ingressats en 2013 i la previsió del darrer trimestre de 2014 sumen 2.160 assumptes, la qual cosa suposa superar més del 116% el mòdul que estableix el CGPJ que són 998 assumptes.
justicia

La Junta de Personal qualifica la situació actual del Jutjat de Família com de ‘col·lapse’, ja que portar a terme aquesta quantitat d’assumptes que dupliquen el que aconsella el CGPJ no és que resulti complicat, sinó ‘insuportable’ per a la plantilla i per a les persones que van al jutjat.
Estem parlant de temes relacionats amb el dret familiar, a qüestions tan delicades com divorcis, separacions, guàrdia i custodia de menors, incapacitacions, internaments psiquiàtrics i adopcions, entre d’altres.

Aquests assumptes estan augmentant exponencialment i han de tenir una resposta coherent amb el dret a la ciutadania a rebre de l’Administració de Justícia un servei públic prestat amb agilitat i eficàcia.
Això no s’està produint en l’actualitat i en el corresponent informe s’aconsella l’augment de la plantilla. Fins a dia d’avui només s’ha tingut en compte la incorporació de un jutge de reforç.

És per aquest motiu que la Junta de Personal sol·licita coherència i una resposta real que pugui descarregar de treball la plantilla actual i que doni agilitat i celeritat als assumptes de tan delicada índole i que resulten vitals per a la ciutadania.
Junta de Personal de l’Administració de Justícia de Lleida

Leave a comment