Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El Comitè Nacional de la UGT Catalunya ratifica el preacord del V Acord Interprofessional de Catalunya

El Comitè Nacional de la UGT de Catalunya ha ratificat aquest dimarts al matí els resultats de la consulta a la seva militància sobre el preacord del V AIC (Acord Interprofessional de Catalunya). Les bases del sindicat han donat llum verda amb el seu vot a la signatura de l’Acord Professional de Catalunya.

ugt-logoProp de 10.000 delegats i delegades i afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya han aprovat la signatura del preacord de l’AIC. La participació ha estat del 49,70%. El 84,67% dels participants han votat a favor, 10,25% en contra i el 5,09% en blanc.

La UGT de Catalunya es felicita per la participació a la consulta sobre l’AIC, un acord estratègic, ja que és l’instrument que estableix el marc de la negociació col·lectiva en l’àmbit català i acorda els criteris generals de negociació i l’estructura dels convenis col·lectius que es negocien a Catalunya, criteris que després s’hauran de traslladar als convenis, ja siguin d’àmbit català, provincial o d’empresa.

La UGT de Catalunya fa una valoració positiva del text de l’Acord, que ha de servir per a reactivar la negociació col·lectiva i millorar les condicions de treball de milers de treballadors i treballadores a Catalunya. A continuació, n’enumerem els elements principals:

· Empreses multiserveis. Es garanteix que les empreses multiserveis, hauran d’aplicar, com a mínim, el conveni col·lectiu de sector de l’activitat subcontractada.

· Flexibilitat negociada. Cal aconseguir pactes per a la gestió del temps de treball, conjugant la flexibilitat amb la reducció efectiva del temps de treball anual. Aquesta flexibilitat negociada ha d’incorporar nous drets de conciliació i de corresponsabilitat, i el dret d’elecció de la persona treballadora sobre els descansos compensatoris.

· Criteris salarials i sistemes retributius. Es marquen com a referents els criteris salarials acordats i pactats a l’AENC 2018-2020. Recordem que aquests, estableixen un augment de salari al voltant del 2% fix més un 1% addicional flexible i la consecució progressiva fins el 2020 d’un salari mínim de 1000€ per conveni.

· Mobilitat funcional. El canvi de funcions diferents de les pactades requereix l’acord de les parts. Quan no hi hagi acord, el conflicte se sotmetrà a les regles previstes per a les modificacions substancials de les condicions de treball o bé tenint en compte el que estableixi el conveni col·lectiu.

· Plans d’igualtat. Afavorir els plans d’igualtat en les empreses que no estan obligades a tenir-ne.

· Ús de les noves tecnologies. Es reconeix el dret a la desconnexió digital de les persones treballadores, per això s’incorpora una clàusula tipus i en els processos d’implantació de noves tecnologies que suposin canvis es facilitarà la formació necessària per obtenir la seva capacitació en l’ús de la nova tecnologia.

· Salut laboral. Més participació dels representants. Donada la rellevància de la prevenció, es reconeix la importància de la participació i consulta dels representants legals sobre el procediment d’avaluació a aplicar, així com la constitució d’òrgans paritaris.

· Economia de plataformes digitals. Per fer front a aquest tipus d’economia es proposa d’una banda, reforçar i incrementar la presència de la representació de les persones treballadores; i de l’altra, crear una comissió específica al si del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

· Teletreball amb garanties. Es reconeix el dret de les persones treballadores a la prevenció de riscos laborals, a la participació sindical i a la representació i a la conciliació de la vida laboral i personal.

· Formació professional dual o en model d’alternança. Aposta per aquest tipus de formació per aconseguir un nou model industrial inclusiu.

Leave a comment