Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Drets dels treballadors i les treballadores el dia de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019

drets-treballadors-eleccions

Ja s’ha publicat al DOGC l’Ordre TSF/190/2019, de 21 d’octubre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i les treballadores a les eleccions previstes pel pròxim 10 de novembre.

En aquest enllaç podeu consultar el text normatiu. I a continuació, unes preguntes amb resposta de cara a resoldre dubtes freqüents:

Si el dia de les eleccions no gaudeixo del descans setmanal, tinc dret a absentar-me de la feina per exercir el meu dret a vot?

, els electors disposaran d’un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral. Les hores del permís variaran en funció de la coincidència d’hores de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis. Per tant, si la coincidència és:

  • com a màxim de dues hores: No es concedirà el permís.
  • de més de dues hores i menys de quatre: es concedirà un permís de dues hores.
  • de quatre o més hores: es concedirà un permís de quatre hores.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

I si soc membre de la mesa electoral o interventor/a?

Les persones que no gaudeixin del descans setmanal i que hagin d’estar a la mesa electoral com a membres o interventores, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia de les eleccions i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

En canvi, si aquestes persones (membres o interventores a la mesa electoral) gaudeixen del descans setmanal el diumenge, tindran dret al permís només de les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de les eleccions.

Si gaudeixo del permís, l’empresa em pot descomptar la part proporcional al temps no treballat? Hauré de recuperar el temps d’absència de la feina?

No, aquest permís té en tot cas la condició de retribuït i no recuperable.

Puc canviar el torn si he de treballar la nit abans de les eleccions i soc membre de mesa o interventor/a?

Sí, l’empresa, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions. 

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides per la votació?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert per a la votació, és potestat de l’empresa.

He d’aportar algun document a l’empresa per al gaudiment d’aquest permís?

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, l’empresa té dret a sol·licitar als seus treballadors i treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Díptic preguntes i respostes en aquest enllaç.

Leave a comment