Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

L’atur disminueix en 125 persones a Lleida el mes de febrer

Principals dades d’atur i contractació del mes de febrer a Catalunya:

Aquest mes destaquem: 

 • L’increment de l’atur a Catalunya en 1.532 persones respecte al mes anterior (+0,39%), situant en 395.214 el nombre de persones en situació d’atur, mantenint la tendència del gener, quan l’atur va augmentar en 5.558 personesInteranualment l’atur s’ha reduït en 1.428 persones (-0,36%), però amb molta menys intensitat que els anys anteriors:

 • A  l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.246.047 persones, amb una reducció intermensual de 7.806 persones (-0,24%), i de 42.993 persones respecte a l’any anterior (-1,31%).
 • Respecte al mes anterior, l’atur s’ha reduït lleugerament a totes les províncies,  a excepció de Barcelona, on s’ha incrementat en 2.426 persones. Interanualment l’evolució ha estat la mateixa: l’atur ha disminuït a totes les províncies a excepció de Barcelona (+866 persones).
 • L’atur s’ha incrementat entre les dones: 731 dones més en situació d’atur (+0,78%). Entre els homes l’atur s’ha reduït en 199 homes (-0,12%). Interanualment, ha l’evolució ha estat la contrària, s’ha reduït l’atur femení (-1.580 dones, -0,70%), mentre que l’atur masculí s’ha incrementat (+152 homes, +0,09%). Les dones representen el 56,48% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Torna a créixer l’atur juvenil en 996 joves (+3,52%) respecte al mes anterior, però interanualment disminueix, amb 1.914 menors de 25 anys menys en situació d’atur (-6,14%).
 • Creix també l’atur entre les persones majors de 45 anys respecte al mes anterior (+587 persones, +0,28%), i també interanualment, en 3.124 persones (+1,50%). I representen ja el 53,57% del total de l’atur a Catalunya.
 • Augmenta també l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (+838 persones, +1%), i també respecte a l’any passat (+381 persones, +0,5%). Aquest col·lectiu representa el 20,90% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur creix als serveis (+1.512 persones, +0,53%) i entre les persones sense ocupació anterior (+818 persones, +3,42%). Per contra, disminueix a la construcció (-402 persones), a la indústria (-340 persones) i a l’agricultura (-56 persones). Interanualment l’atur baixa a tots els sectors, a excepció dels serveis, on s’incrementa en 2.748 persones (+0,53%).
 • Augmenta l’afiliació a la seguretat social: intermensualment en 21.153 persones, 322 persones en la província de Barcelona, i interanualment en 55.396 persones.
 • Per contra, es redueix la contractació respecte al mes anterior (-15.929 contractes signats, -6,29%). Recordem que el mes de febrer de 2019 la reducció en la contractació respecte al mes anterior va ser més intensa (-36.041 contractes, -12,94%). Interanualment la contractació també es redueix (-5.168 contractes, -2,13%).
 • Baixa la contractació indefinida, respecte al mes anterior: s’han signat 889 contractes indefinits menys (-2,32%), però interanualment s’incrementa (+1.628 contractes, -3,48%).
 • Pel que fa a la contractació temporal, també s’ha reduït intermensualment, amb 15.040 contractes menys (-6,99%), i interanualment, amb 6.796 contractes menys (-3,29%).
 • I la contractació d’aquest mes de febrer continua essent imminentment temporal: el 84,26% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 78,82% de la contractació ha estat del sector serveis (187.095 contractes) i el 66,04% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (156.748 contractes).
 • El 52,47% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (124.556 contractes). Les dones han signat el 47,53% del total de la contractació (112.812 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 68,77%. Així, 936 de les persones registrades a les oficines de treball, el 31,23%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 42,23% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (114.343 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 60,27% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (237.279 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

Les dades del mes de febrer reflecteixen el manteniment de la tendència iniciada el mes de gener d’increment de l’atur i de desacceleració interanual de la reducció de la desocupació, amb una reducció interanual menys intensa que altres anys.

Tot i que l’increment de l’atur s’ha produït a la província de Barcelona, amb 2.426 persones més en situació de desocupació, també és cert que el nombre de cotitzants a la seguretat social en aquesta província s’ha incrementat en 14.322 persones, i en 21.153 persones a Catalunya, la qual cosa indica que s’ha creat ocupació, tot i la cancel·lació del Mobile World Congress. 

Si analitzem l’increment de l’atur al sector serveis d’aquest mes (+1512 persones), observem que aquest s’ha incrementat fonamentalment en el comerç al detall (+625 persones), en l’administració pública (+444 persones) i en activitats postals i de correus. Per contra, s’ha reduït en serveis d’allotjament (-549 persones), i en educació (-230 persones).

Així mateix, pel que fa a la contractació, tot i que aquesta ha disminuït respecte al mes de gener, la reducció produïda el febrer de 2019 en comparació al mes anterior va ser molt més intensa que la de aquest any sense el MWC.

Per una altra banda, ens preocupa que l’atur hagi augmentat únicament entre les dones, que ja representen el 56,48% de el total de l’atur. I que també torni a créixer la desocupació juvenil, l’atur entre les persones majors de 45 anys, que representen el 53,57% del total, i entre les persones immigrades, que ja són el 20,90% del total de l’atur.

Des de la UGT de Catalunya continuem alertant que encara no hem recuperat la situació d’abans de l’inici de la crisi: 137.631 persones més en situació d’atur, més joves i més persones majors de 45 anys també en situació d’atur, se signen menys contractes indefinits i més contractes temporals, menys cobertura de prestacions per desocupació, i més persones amb menys ingressos.

Davant aquest escenari la UGT de Catalunya reclama: 

 • Derogar de manera immediata i total les reformes laborals de 2010, 2012 i successives, imposades que han portat a precaritzar encara més el nostre mercat de treball, amb un impacte més negatiu sobre les dones.
 • L’ús de la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal i les infracotitzacions, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • L’increment de l’SMI per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà. Així com traslladar a la negociació col·lectiva dels acords assolits al AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Iniciar el debat sobre la reducció de la jornada de treball amb caràcter universal a 32 hores setmanals sense reducció salarial buscant, a més, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Reclamar igualtat de condicions laborals en el treball de les noves formes de treball: plataformes digitals, empreses multiserveis i falses cooperatives.
 • Lluitar contra el risc de pobresa en el treball i l’increment del nombre de persones treballadores que no obtenen ingressos salarials suficients per assegurar-se viure per sobre del llindar de la pobresa, de manera més greu entre dones i persones joves.
 • Dotar el servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.

Reclamar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina, i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania.

Leave a comment