Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ATUR ABRIL / La contractació durant el mes ha estat eminentment estacional: el 86% dels contractes són temporals i el 80% al sector serveis

atur-retalladaLa UGT de Catalunya alertem sobre l’increment interanual de l’atur entre les persones joves, la reducció de la contractació indefinida i la caiguda de la contractació a la indústria.

 • L’atur a Catalunya se situa aquest abril en 381.598 persones, amb una reducció intermensual de 14.142 persones (-3,57%) i una reducció interanual de 17.348 persones (-4,35%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.163.566 persones, amb una reducció intermensual de 91.518 persones (-2,81%), i una reducció interanual de 172.302 persones (-5,17%).
 • L’atur s’ha reduït a totes les províncies. En termes absoluts, intermensualment l’atur ha baixat fonamentalment a Barcelona, amb 6.397 persones menys en situació d’atur (-2,22%), a Tarragona (-3.834 persones, -7,90%) i a Girona (-3.033 persones, 7,95%). La menor reducció ha estat a Lleida, amb 878 persones menys desocupades (-4,11%). Interanualment també ha disminuït a totes les demarcacions.
 • La reducció de l’atur d’aquest mes ha estat similar entre homes i dones: -6.649 homes (-3,89%) i -7.493 dones (-3,33%). Interanualment la reducció de l’atur masculí continua sent superior a la del femení: -5,45% entre els homes (-9.468 homes), -3,50% entre les dones (-7.880 dones). Les dones representen el 56,97% del total de l’atur d’aquest mes.
 • Tot i que l’atur juvenil es redueix respecte al mes anterior (-2.944 joves, -9,35%), es produeix un increment interanual de 1.241 joves més en situació d’atur (+4,54%).
 • L’atur entre les persones majors de 45 anys es redueix respecte al mes anterior (-3.748 persones, -1,79%), i també interanualment (-8.218 persones, -3,84%). Tot i això, 205.627 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 53,89% del total de l’atur a Catalunya.
 • Aquest mes també es redueix l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (-4.365 persones, -5,3%), i respecte a l’any passat (-3.804 persones, -4,6%). Aquest col·lectiu representa el 20,51% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur cau fonamentalment als serveis (-12.396 persones) i representa el 87,67% de la reducció de l’atur. Baixa també lleugerament a la indústria (-770 persones), a l’agricultura (-669 persones), entre les persones sense ocupació anterior (-301 persones) i, testimonialment, a la construcció (-6 persones). Interanualment l’atur decreix també a tots els sectors.
 • Creix l’afiliació a la Seguretat Social: intermensualment en 33.408 persones i interanualment en 92.327 persones.
 • Pel que fa a la contractació, aquesta s’incrementa intermensualment (+14.764 contractes signats, +5,81%), i també interanualment (+12.253 contractes, -4,77%). Però se signen menys contractes indefinits respecte al mes passat (-935 contractes, -2,43%), i també respecte a l’any anterior (-306 contractes, -0,81%).
 • Destaca també la reducció en la contractació en la indústria, intermensualment, amb 2.181 contractes menys (-16,81%) i interanualment, amb 933 contractes menys (-7,96%).
 • Creix la contractació temporal intermensual (+15.699 contractes, +7,28%) i interanualment (+12.559 contractes, +5,74%). La contractació d’aquest abril ha estat imminentment temporal: el 86,01% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,59% de la contractació ha estat del sector serveis (216.682 contractes) i el 69,12% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (185.834 contractes).
 • Aquest mes a Catalunya s’ha continuat signant 13 contractes de recolzament a emprenedors a Catalunya, tot i que aquest tipus de contracte es va derogar mitjançant el Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, amb data efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.
 • El 52,11% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (140.113 contractes). Les dones han signat el 47,89% del total de la contractació (128.754 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 60,49%. Així, 156.357 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,51%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 9.478 persones més que el mes anterior.
 • El 46,08% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (110.316 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 67,39% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (266.673 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament l’arribada la Setmana Santa coincideix amb l’increment de l’estacionalitat del nostre mercat de treball: en els propers mesos es reduirà l’atur i s’incrementaran la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social com a resultat de la resposta a les demanades del sector serveis, tal com ha passat aquest abril.

I aquest escenari es tradueix en més temporalitat, més contractes de curta durada, amb baixos salaris, parcialitat no voluntària, menys drets laborals i més vulnerabilitat de les persones treballadores. Estem davant d’un model de mercat de treball que només dóna resposta a les demandes de les empreses i abandona a les persones.

Tot i les dades positives d’aquest mes, alertem sobre l’increment interanual de l’atur entre les persones joves, la reducció de la contractació indefinida, no només intermensualment sinó també respecte a l’any anterior i de la caiguda de la contractació en la indústria.

A més, comparant amb dades d’inici de la crisi, encara tenim 132.939 persones més en situació d’atur, 6.284 joves més en situació d’atur, se signen menys contractes indefinits i més contractes temporals i tenim gairebé 21 punts percentuals menys de cobertura de prestacions per desocupació.

Així mateix, denunciem que aquest mes es continuen formalitzant contractes de recolzament a emprenedors (13 contractes a l’abril), que es trobarien en frau de llei. Recordem que aquest tipus de contracte va ser derogat expressament pel Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre.

D’altra banda, recordem que el proper 12 de maig entra en vigor el registre de la jornada i el control horari, tal i com estableix el RD-Llei 8/2019, de 8 de març, amb els objectius de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, crear un marc de seguretat jurídica per a les persones treballadores i per a les empreses i possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Des de la UGT de Catalunya considerem que un elevat percentatge de les persones treballadores que es podran beneficiar d’aquest registre de la jornada són poc qualificades amb salaris molt baixos, i esperem que aquesta eina contribueixi a corregir la situació de precarietat, baixos salaris i pobresa que afecta a moltes treballadores i treballadors que pateixen els abusos en la seva jornada laboral.

En aquest mateix sentit, està demostrat que les jornades extenses maten la productivitat i que millorar les possibilitats de conciliació d’homes i dones reduirà les discriminacions de gènere, especialment la bretxa salarial i el sostre de vidre. Per tot això, des de la UGT de Catalunya considerem que hem d’aconseguir una flexibilitat real del mercat de treball, no només de les persones treballadores que s’adapten a les necessitats productives, sinó també de l’empresa a les nostres necessitats vitals.

Davant tot això la UGT de Catalunya reclama:

 • La reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals per part del nou govern de l’Estat espanyol, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • L’impuls i el reforç del diàleg social i la negociació col·lectiva, per construir un nou model de mercat de treball, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable, i en una política industrial, amb més inversió en innovació, formació i coneixement, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Utilitzar la contractació indefinida i la jornada completa com a model general de la contractació laboral, i perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • Obrir un debat en profunditat al voltant de diferents reptes del nostre mercat laboral, com el repartiment del treball, la robotització, la igualtat i la conciliació, amb una nova reducció de la jornada laboral, que podria ser fins a les 32 hores, com element clau.
 • Traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC, per tal de que els salaris comencin a recuperar el poder adquisitiu perdut i per a què cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i l’increment de l’SMI fins al nivell europeu, 1.000 euros, perquè les persones treballadores recuperin el seu poder adquisitiu.
 • Impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Garantir la protecció social a les persones que perden la feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, i a les que ja han esgotat les prestacions per desocupació. És necessària una reforma global integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, per dotar-la de més estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, i també agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.

Leave a comment