Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Arriben les rebaixes d’estiu al mercat laboral: baixa l’atur però l’ocupació és de pitjor qualitat

Aquest mes de juny Catalunya registra 370.192 persones en situació d’atur, 15.376 persones menys respecte al mes anterior (-3,99%) i 21.196 persones menys que ara fa un any (-5,42%). Concretament, a la demarcació de Lleida, s’ha registrat un 8% menys d’atur (1.610 persones) i 18.511 persones sense feina.

atur-lleidaL’atur es redueix també a l’Estat espanyol: 89.968 persones menys (-2,77%) respecte al mes anterior, i 200.649 persones menys (-5,97%) que l’any passat, amb 3.162.162 persones en situació d’atur.

L’atur es baixa a totes les províncies:

 • Barcelona: en 8.502 persones (-2,98%), i 276.767 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: en 2.867 persones (-6,30%), i 42.615 persones en situació d’atur.
 • Girona: en 397 persones (-6,91%) i 32.299 persones en situació d’atur.
 • Lleida: en 1.610 persones (-8%) i 18.511 persones sense feina.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les províncies catalanes han experimentat una disminució de l’atur que oscil·la entre el 6,04% de Barcelona i el 4,56% de Tarragona, però a Lleida l’atur interanual s’ha incrementat un 2,30%.

Novament, l’atur es redueix més entre els homes que entre les dones: 9.063 homes menys en situació d’atur (-5,46%), per 6.313 dones menys aturades (-2,87%). En termes interanuals, l’atur masculí ha disminuït en 13.059 homes (-7,69%) i el femení en 8.137 dones (-3,67%).

Baixa també l’atur entre la població treballadora més jove: El nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 23.393 joves, 2.457 joves menys el mes anterior (-9,50%). Interanualment, la reducció ha estat d’un 2,12%, amb 2,12 joves menys en situació d’atur.

Es redueix la població estrangera desocupada i representa el 19,79% del total de l’atur: Amb 73.266 persones estrangeres en situació de desocupació, 4.247 persones menys que el mes anterior (-5,5%). En relació amb l’any anterior, la reducció ha estat de 739 persones (-1%).

L’atur baixa a tots els sectors:

 • Fonamentalment als serveis, en 11.677 persones (-4,30%).
 • A la indústria, en 1.492 persones (-3,35%).
 • A la construcció, en 1.304 persones (-3,88%).
 • Entre les persones sense ocupació anterior en 482 persones (-1,75 %).
 • A la agricultura, en 421 persones (-4,93%)

 Interanualment, l’atur també s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 9.914 persones menys (-3,68%); a la indústria, amb 5.268 persones menys (-10,90%); a la construcció, amb 5.102 persones menys (-13,65%); a l’agricultura, amb 692 persones menys (-7,86%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 220 persones menys en situació d’atur, (-0,81%).

Aquest mes s’incrementa la contractació. S’han signat un total de 322.935 contractes, 19.130 contractes més que el mes anterior (+6,30%).

La contractació augmenta a totes les províncies:

 • Barcelona:609 contractes més (+3,37%).
 • Girona:062 contractes més (+26,17%).
 • Tarragona:447 contractes més (+7,83%).
 • Lleida:012 contractes més (+10,03%).

Però interanualment, la contractació en el conjunt de Catalunya s’ha reduït un 0,68%, amb 2.197 contractes menys, disminuint a totes les províncies, a excepció de  Barcelona, on ha augmentat un 0,60%, amb 1.399 contractes més.

S’han signat 40.479 contractes indefinits, 296 contractes més que el mes anterior (+0,74%), amb un increment interanual d’un 11,23% (4.086 contractes més). La contractació indefinida representa el 12,53% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 282.456 contractes temporals, 18.834 més que el mes anterior (+7,14%). Interanualment la contractació temporal s’ha reduït un 2,18%, amb 6.283 contractes menys.

Ø  El 87,47% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

Ø  El 80,81% de la contractació ha estat al sector serveis (260.968 contractes)

Ø  El 70,68% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (228.252 contractes).

El 53,28% dels contractes del juny els han signat homes (172.069 contractes). Les dones han signat el 46,72% del total de la contractació d’aquest mes (150.866 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.426.476 persones afiliades a la Seguretat Social, 32.568 persones més (+0,96%) respecte al mes anterior. Interanualment, l’afiliació s’incrementa en 96.648 persones (+2,90%).

La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 55,03%.

Ø  El 44,97% de les persones en situació d’atur no cobren prestació o subsidi per desocupació (173.389 persones).

Ø  El 48,94% del total de les persones que reben una prestació, cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació: 103.834 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Ø  El 71,90% de les persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res (277.223 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament el juny és un bon mes per a la reducció de l’atur (el cinquè mes consecutiu, però la més baixa en un mes de juny des del 2012), per a l’increment de la contractació i de l’afiliació a la seguretat social.

L’increment de la demanda en el sector turístic, l’inici de les activitats del lleure que segueixen a la finalització del curs escolar i les campanyes agràries de temporada iniciades aquests mesos són els motius de les dades positives d’aquest mes.

Però aquestes dades evidencien novament l’estacionalitat i precarietat del nostre mercat de treball: més temporalitat, més parcialitat, contractes de molt curta durada i salaris més baixos.

No oblidem tampoc les persones que no cobren prestacions per desocupació, que aquest mes arriba al 44,97% del total de l’atur registrat, i que el 71,90% de l’atur registrat o no tenen ingressos o aquests són inferiors als 426€.

Tot i les bones dades d’aquest mes continuem lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi, que són les que no hem de perdre de vista:

 

INDICADORSJuny’07Juny’18 Diferència
Persones en situació d’atur245.490370.192+124.702
Homes en situació d’atur97.681156.805+59.124
Dones en situació d’atur147.809213.387+65.578
Joves en situació d’atur21.14223.393+2.251
Contractes signats249.011322.935+73.924
Contractes indefinits39.06440.479+1.415
Contractes temporals209.947282.456+72.509
Temporalitat84,31%87,47%+3,16% 
Afiliats a la Seguretat Social3.459.3383.426.476-32.862
Cobertura de prestacions (Març’07-Març’18)74,37%55,03%-19,34%
% No cobren prestacions (Març’07-Març’18)25,63%44,97%+19,34%

 

 • En l’actualitat hi ha gairebé 125.000 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 32.862 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 2.251  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen molt més els temporals que els indefinits.
 • La temporalitat és 3,16 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en gairebé 20 punts percentuals.

 Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 •  La reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • Impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, i un canvi del model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball de qualitat.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 000 euros.
 • Impulsar la contractació indefinida per lluitar contra el frau de la contractació temporal, fomentar la contractació a jornada completa, penalitzant la contractació parcial fraudulenta i involuntària, i fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
 • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
 • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics. 
 • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Leave a comment