Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aclariment de la representació sindical i dels treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles

ajuntament-almacellesDavant les queixes rebudes i les diferents interpretacions que s’han donat als usuaris que no han pogut ser atesos, pel que fa a l’anunci de l’Ajuntament d’Almacelles mitjançant cartelleria i d’altres dispositius a les xarxes socials municipals, referents al tancament de l’Ajuntament d’Almacelles per vacances des del dia 8 fins al 21 d’agost de 2022, els sindicats que representen els delegats de personal i la resta de treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles (UGT i CCOO) volen aclarir:

 

1r.- Que el calendari laboral de l’Ajuntament d’Almacelles, és l’única eina que regula el treball efectiu del personal d’aquesta administració, tal com disposa l’article 34.6 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. En aquest cas, ens hem d’atenir al que s’aprovà en la Mesa Negociadora que es va fer a tal efecte, en data 21 de març de 2022, i que en el seu apartat 3 indica:

 

(…) S’acordà en la Mesa Negociadora de data 21 de març de 2022, que s’establirien uns serveis mínims pel que fa a les dependències municipals pel que fa al període comprès entre el dia 9 i 21 d’agost de 2022. De tal manera, que aquests serveis mínims queden garantits amb la presencialitat de: .

– 1 treballador/a en el Registre General .

– 1 treballador/a en el Registre Civil .

– 1 treballador/a en l’àrea de Tresoreria .

– 1 treballador/a en l’àrea d’Intervenció .

– 1 treballador/a en l’àrea de Serveis Tècnics (…)

 

Pel que fa a la Brigada d’Obres i Serveis, i també durant aquest període, quedaran coberts els serveis mínims amb la presencialitat de 3 operaris.

 

2n.- Aquests van ser els serveis mínims que, com és habitual cada any pel mes d’agost, entenem que han de servir per poder atendre als ciutadans i ciutadanes d’Almacelles de forma mínimament adequada, ja que com a administració pública es deu als seus administrats, i no pot deixar d’atendre’ls sota cap pretext, i molt menys, el de tancar l’Ajuntament d’un municipi de 7.500 habitants per vacances.

 

3r.- Volem deixar ben clar que aquest calendari laboral es va fer cercant el consens previ amb tots els treballadors/es i que la decisió última d’aquest tancament per vacances de l’Ajuntament d’Almacelles es deu ÚNICA I EXCLUSSIVAMENT a una decisió unilateral de l’Equip de Govern actual, el qual contravé el que disposa el Calendari Laboral de l’Ajuntament d’Almacelles, signat per totes les parts en el seu dia, així com l’article 38.1 i 38.2 de la mateixa Llei de l’Estatut dels Treballadors, que obliga a totes les parts a consensuar els períodes de vacances i no a imposar-les.

 

De tot el qual ho fem avinent per al públic coneixement.

 

Representació sindical de CCOO i d’UGT dels treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles

Leave a comment