Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nota: Sobre la denegació de vacances i permisos per assumptes personals a la Guàrdia Urbana

Després de les darreres denegacions produïdes en el si del Cos de la Guàrdia Urbana de Lleida, les quals s’han motivat per la concurrència de diversos actes a la nostra ciutat (L’Aplec del Caragol, festa de moros i cristians, festa major, necessitats del servei, etc…)
Guàrdia U.
Aquest Sindicat, una vegada consultats els seus serveis jurídics, ha de fer les següents manifestacions:
PRIMER.- Que els acords de reestructuració de la Guàrdia Urbana de 2 d’abril de 2009 únicament estableix que “Podrà gaudir d’assumptes propis, vacances i permisos fins a un màxim 1/3 dels efectius de cada secció” de la Guàrdia Urbana en cadascuna de les seccions per determinar les necessitats del servei, en conseqüència, no es pertinent l’argument de celebració de certs actes per la no concessió o autorització de vacances, permisos o dies d’assumptes propis sols pel fet que aquests actes es produeixin. Així ho ha reconegut el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en la seva Sentencia núm. 27/16 de 28 de gener de 2016, a instància de la Secció Sindical de la UGT a l’Ajuntament de Lleida.
SEGON.– Que, tot i invocar les necessitats del servei, al ser aquest un concepte jurídic indeterminat, no dona potestat a l’òrgan administratiu que l’invoca a fer-ho d’una manera arbitrària, i, en conseqüència,s’ha de trobar fonamentat en una realitat fàctica que garanteixi la seva oportunitat i que aquesta sigui ajustada a dret, tal i com ha determinat l’Audiència Nacional en la seva Sentència d’onze de gener de 2002. En conseqüència, qualsevol determinació de la idoneïtat de la resolució presa no ha d’anar absent de la necessària justificació i motivació. De no ser així, ens podríem trobar davant d’una clara situació de desviació de poder, figura jurídica que va dirigida entre altres qüestions, a evitar l’arbitrarietat dels actes de l’òrgan administratiu “a quo”.
TERCER.- Que ens trobem davant de la denegació d’un dret subjectiu, en conseqüència objecte de recurs única i exclusivament a títol personal, i per tant per tots i totes aquells que s’hagin vist privats dels drets dels que poden gaudir i no s’acompleixi la única restricció explícita continguda en l’acord de reestructuració, de la presència d’un terç de la plantilla en cada secció com a motiu de denegació.
La nostra assessoria jurídica està a disposició del que vulgui emprendre accions legals.
Més informació: Pep González: 649 943 693

 

Leave a comment