Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La costa de gener, també per a la pujada de l’atur a Lleida

Les dades de l’atur del mes de gener tornen a la realitat per a Lleida: menys treball, més estacionalitat i precarietat.

imagensoc

A les terres de Lleida hi ha 391 persones més a l’atur que el mes passat, és a dir un 1,76% més. Respecte del mes anterior, a Catalunya l’atur registrat s’ha incrementat en 4.848 persones aturades (1,2%). La població menor de 25 anys registra un augment de 2.390 joves sense feina (8,9%) respecte del mes de desembre i fa que a Catalunya hi hagi un total de 29.181 joves que cerquen feina sense èxit.

Comparant amb el mes passat, a les terres de Lleida, només es redueix l’atur en el sector de l’agricultura, que ho fa en 6 persones. El sector on s’incrementa majoritàriament l’atur és en el sector serveis que ho fa en 299 persones, amb un total de 14.177 persones aturades en aquest sector. El segueix el sector de la indústria que s’incrementa en 41 persones que deixen un total de 2.020 persones, i la construcció, amb un increment de 2 persones que deixen un total de 1.914 persones aturades en aquest sector.

Totes les províncies redueixen les xifres de l’atur interanualment: la reducció més significativa la presenta Barcelona amb un 7,5%, seguida de Girona (-5,7%), Lleida (-5,2%) i Tarragona (-4,6%).

Respecte del mes de desembre, puja l’atur a totes les demarcacions. Tarragona és la província que encapçala l’increment amb un 2,4%, seguida de Lleida amb un 1,8%, Barcelona amb un 1% i Girona amb un 0,6%.

Les dones representen el 54,8% del total de persones aturades a les terres de Lleida. Respecte del desembre, les dones han augmentat l’atur en un 3,25% mentre que els homes ho han fet en un 0,6%. La recuperació del mercat de treball és dèbil, lenta i amb clares diferències entre homes i dones. Elles redueixen l’atur a un ritme molt inferior al dels homes i són aturades que estan en pitjors condicions quan finalitza la campanya d’hivern.

El total de nous contractes registrats a les terres de Lleida el mes de gener és de 11.809 dels quals el 87,55% són de caràcter temporal. Continua l’abús de la contractació temporal cosa que evidencia un mercat de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

Per tot això, la UGT de Catalunya continua reclamant:

  • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball, i la recuperació dels drets perduts per part de les persones treballadores.
  • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
  • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores amb un augment salarial al voltant del 3%, situant el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Fomentar la contractació indefinida contra el frau de la contractació temporalFomentar la contractació a jornada completa i penalitzar la contractació parcial fraudulenta i involuntària.
  • Fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, contra les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.
  • A igual treball, igual sou, per lluitar contra la precarietat de les empreses multiserveis, falses cooperatives i falsos autònoms.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació i agilitar la sol·licitud i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania a les persones beneficiàries.
  • Impulsar les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
  • Reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per evitar la desregulació del mercat de treball.

Leave a comment