Scroll Top
logo_ugt
Avinguda de Tortosa, 6 – 25005 – Lleida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Atur juny: Salaris més baixos, jornades parcials i contractes de curta durada

El 76% dels aturats registrats a les oficines del SOC cobra una prestació màxima de 426 euros o no cobra res

Com succeeix totes els mesos de juny, a Catalunya l’atur s’ha reduït. Enguany el descens ha estat en 20.952 persones, situant-se en 510.947 les persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,94% respecte al més anterior, i d’un 10,39% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 59.267 persones menys en situació de desocupació. 

Pel que fa a Lleida, l’atur s’ha reduït en un 6,70% (24.253 persones aturades, 1.742 persones menys). Cal tenir en compte -malgrat la reducció sempre és positiva- que la majoria dels nous contractes són precaris, amb sous baixos i ‘micro’ jornades. 

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 94.727 persones (-2,25%) respecte al mes anterior, i en 329.397 persones (-7,40%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.120.304 persones.

Seu Oficina del SOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per províncies, al mes de juny l’atur s’ha reduït a totes: a Barcelona, en un 3,35% (383.563 persones en situació d’atur, 13.284 persones menys); a Girona, en un 6,82% (44.273 persones en situació d’atur, 3.239 persones menys); i a Tarragona, en un 4,37% (58.858 persones en situació d’atur, 2.687 persones menys). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 7,66% de Lleida i el 10,68% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït tant entre els homes com entre les dones: un 4,63% entre els homes (11.683 homes menys en situació d’atur) i un 3,31% entre les dones (9.269 menys en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de maig de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 14,33% en el cas dels homes (40.230 aturats menys) i un 6,58% en el de les dones (19.037 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de maig en 30.194 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 10,88%, amb 3.686 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juny de l’any anterior d’un 12,24%, amb 4.210 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 99.757 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 4,3% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,02% respecte al mateix període de l’any anterior. El 53% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 17,30% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de juny el 19,52% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 4,41% als serveis (-15.538 persones en situació d’atur), un 3,67% a la indústria (-2.631 persones aturades),  un 3,14% entre les persones sense ocupació anterior (-1.065 persones), un 2,72% a la construcció (-1.661 persones en situació d’atur) i un 0,45% a l’agricultura (-57 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït  en la construcció, en un 21,79% ( 16.555 persones menys), en la indústria, en un 15,45% (12.604 persones menys), en els serveis,  en un 8,15% (29.892 persones menys), en l’agricultura, en un 1,71% (220 persones menys) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 0,01% (4 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de juny s’han signat un total de 261.682 contractes, 33.094 contractes més que al mes anterior (+14,48%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Girona s’han signat 7.442 contractes més que al mes anterior (+34,37%), a Tarragona, amb 7.170 contractes més (+12,97%), a Barcelona, amb 20.946 contractes més (+12,72%) i a Lleida, amb 1.536 contractes més (+8,632,64%). Si comparem aquestes dades amb el mes de juny de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 14,96%, amb 34.063 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 26.593 contractes indefinits, 165 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 0,62%, i d’un 13,78% respecte el mes de juny de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 10,16% del total de la contractació del mes de juny 0,11p.p menys que ara fa un any.

S’han signat 235.089 contractes temporals, 32.929 més que el mes anterior, amb un increment d’un 16,29%, i d’un 15,10% respecte al mateix mes de l’any passat. El 89,84% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,99% de la contractació ha estat del sector serveis (211.936 contractes) i el 72,60% del total de la contractació del mes de juny ha estat temporal i del sector serveis (189.977 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juny hi havia 3.083.289 persones afiliades, xifra que representa un increment de 27.363 persones afiliades (+0,90%) respecte al mes de maig, i 107.354 persones més (+3,61%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 54,98%, 0,57 punts percentuals menys que el mes anterior i 3,82 p.p. menys que ara fa un any. En aquest sentit, 239.464 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,02%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 56,55% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 165.358 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros. 

Així mateix, 404.822 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 76,11% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

El mes de juny ha estat sempre, incloent els dels anys que portem de crisi,  un mes favorable per a les dades de l’atur, ja que aquest es redueix  com a conseqüència de l’inici de la temporada estival i turística, i respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquest període de l’any.

Des de la UGT de Catalunya continuem alertant de que l’increment de la contractació no està relacionat amb la qualitat d’aquesta. Tot i que es contracta més, els salaris són més baixos, les jornades són parcials i els contractes són de curta durada. Totes aquestes dades reflecteixen un mercat de treball cada vegada més estacional, temporal i precari, resultat de l’aplicació d’una reforma laboral imposada que perjudica greument a les persones treballadores.

Per una altra banda, torna a reduir-se la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació, aquest mes fins al 54,98%; s’incrementa el percentatge de persones que cobren una prestació no contributiva (426 euros), que aquest mes arriba fins el 56,55% del total de persones que tenen dret a una prestació; i s’incrementa el nombre de persones amb uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res, arribant ja al 76,11% de les persones en situació d’atur registrades.

Amb totes aquestes dades, des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva: és necessari posar el punt de mira en la situació de les persones en situació d’atur que ja no cobren prestacions i que dia a dia es troben en una situació de major vulnerabilitat i en l’increment de la pobresa laboral dels que si tenen un lloc de treball però no és suficient per a viure dignament.

 recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país i millorar la seva intermediació en el mercat de treball.

La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació.
     
  • El desenvolupament de polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat

  • La derogació immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • La reactivació la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació, la millora de les condicions de treball i la recuperació del nivell adquisitiu perdut, i l’aprovació d’una Llei del Sou Mínim, que situï aquest en el 60% del sou mitjà de la població, tal com estableix la Unió Europea.
  • Fomentar polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació, i l’acompanyament per a la inserció laboral i incrementar el seu pressupost.
  • Prioritzar les polítiques d’ocupació adreçades a les persones en situació d’atur amb menys recursos, que garanteixin la protecció social dels que ja no cobren res.
  • Reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més

Leave a comment